Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! Latvijas Universitātes Studentu padomes "Gada balva" suminās gada veiksmes un neveiksmes
Aija Pakalna, LU Komunikācijas un inovāciju departaments
06.12.2017

Piektdien, 8. decembrī, plkst. 19.00 Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā notiks LU Studentu padomes “Gada balvas 2017” svinīgā pasniegšanas ceremonija. Šogad balvas tiks pasniegtas 17 nominācijās, suminot gada lielākās veiksmes un neveiksmes un sveicot gada aktīvākos pasniedzējus, studentus un Universitātes darbiniekus.

LU Studentu padomes “Gada balva” ir ikgadēja tradīcija, kas sniedz iespēju atskatīties uz gada interesantākajiem un svarīgākajiem notikumiem LU dzīvē. Ne velti “Gada balvas” nosaukumā - #LUSPGadaBalva – šogad izcelta mirkļbirka, tā godinot mirkļus, kuros LU studējošie, mācībspēki, administrācijas darbinieki, studējošo pašpārvaldes un citi izcēlušies ar ievērojamiem sasniegumiem, atbalstu un aktīvu līdzdarbošanos LU nozīmīgos notikumos.

“Tā ir lieliska iespēja pateikt paldies visiem par visu, kas gada laikā kopā izdarīts – par sadarbību, par atbalstu. Jo īpaši cenšamies nominācijās iekļaut studentu idejas un inovācijas - par tām mēs, LU Studentu padome, īpaši iestājamies,” uzsver LU Studentu padomes priekšsēdētāja Signe Skutele.

Pretendentus nominācijām izvirzīja LU fakultāšu studējošo pašpārvaldes, studenti, mācībspēki un LU personāls, iesniedzot argumentētu pamatojumu pretendenta atbilstībai “Gada balvas” saņemšanai izvēlētajā nominācijā. Pieteikumus izvērtēja “Gada balvas” žūrijas komisija, bet ikviens interesents varēja par nominantiem balsot. Šogad pirmo gadu to varēja izdarīt elektroniski, un, kā uzsver Studentu padomē, aktivitāte par spīti pārmaiņām bija gana liela.

LU Studentu padome apbalvos laureātus šādās nominācijās:

 • “Gada ieguldījums studentu pārstāvniecībā” #SPRepresentin Pasniedz par darbu studentu pārstāvniecībā un tās izaugsmes veicināšanā, darot papildu uzdevumus, kas nopietni ietekmē studiju kvalitāti LU vai nacionālajā mērogā.
 • “Gada fakultātes studējošo pašpārvalde” #SquadGoals Pasniedz par fakultātes studējošo pašpārvaldes aktīvu darbību studentu pārstāvniecībā akadēmiskajos jautājumos, veicinot studentu labklājību, kā arī veidojot studentu pasākumus kultūras, sporta, zinātnes un citās jomās.
 • “Gada dekāns” #IronFist Pasniedz fakultātes dekānam, kurš sekmē studiju procesa attīstību fakultātē, veicina sadarbību ar studējošajiem un aktīvi iesaistās fakultātes un LU studējošajiem saistošo jautājumu risināšanā.
 • “Gada pasniedzējs” #TeachMeMaster Pasniedz mācībspēkam, kurš izmanto studentcentrētas metodes, inovatīvu pieeju mācību procesam, lai sasniegtu studiju rezultātus, dažādas mācību metodes, labu komunikāciju ar studējošajiem un ir kompetents savā jautājumā.
 • “Gada ieguldījums akadēmiskās dzīves veicināšanā” #53pants Pasniedz par darbību vai pasākumu, kas uzlabojis studiju procesa kvalitāti, veicinājis pieeju studentcentrētajai izglītībai vai atrisinājis kādu akadēmiska rakstura problēmu LU.
 • “Gada ieguldījums sociālās dzīves veicināšanā” #Talcinieks4Life Pasniedz par darbību vai pasākumu, kas uzlabojis studiju procesu vai dienesta viesnīcu vidi vai citā veidā veicinājis LU studentu labklājību.
 • “Gada ieguldījums kultūras dzīves veicināšanā” #Ballin Pasniedz par darbību vai pasākumu, kas veicinājis kultūras attīstību LU.
 • “Gada inovācija” #IepriekšTāNebija Pasniedz par inovatīvu ideju, kas tika realizēta gada laikā, kuras mērķauditorija ir pārsvarā studējošie un kas ir veicinājusi akadēmisko, sociālo un kultūras jautājumu attīstību.
 • “Gada kļūme” #LMAO Pasniedz par neveiksmīgu vai amizantu gadījumu vai situāciju, kas radusies gada laikā saistībā ar kāda uzdevuma izpildi vai neizpildi studējošo pārstāvniecības jomā.
 • “Gada studentu balsts” #IMakeTheBestDeals #EveryoneKnowsThat Pasniedz studentu aktivitāšu atbalstītājam, kas ir nesaistīts ar LU, bet kuram rūp LU studējošie un kas vēlas piedalīties LU attīstībā.
 • “Gada students” #KuršCehāSaimnieks Pasniedz LU studējošajam, kurš sevi labi parādījis studiju procesā, komunikācijā ar studējošajiem, kā arī ārpusstudiju aktivitātēs.
 • “Gada mentors” #StudijasŠeitNavTikGrūtasJaPacenšas Pasniedz LU mentoru programmas dalībniekam, kurš sniedzis vislielāko atbalstu saviem atbalstāmajiem, veicinot viņu integrāciju studiju vidē.
 • “Gada LU tēla nesējs” #Iznesējs Pasniedz personai, kura ar savu darbību sekmējusi pozitīvu LU tēlu nacionālajā un/vai starptautiskajā mērogā.
 • “Gada izaugsme” #StartedFromTheBottom Pasniedz personai vai organizācijai, kura gada laikā ir spējusi attīstīties un nostiprinājusi kompetences kādā no LU darbības jomām.
 • “Gada LU administrācijas darbinieks” #KlusieVaroņi Pasniedz LU administrācijas darbiniekam, kurš gada laikā ir bijis studentiem pretimnākošs un atbalstījis studējošo iniciatīvas, sniedzot ieguldījumu akadēmiskās, sociālās un kultūras jomā.
 • “Gada vecbiedrs” #Senbiedrs Pasniedz LU SP vai fakultātes studējošo pašpārvaldes vecbiedram, kurš aktīvi iesaistījies kādā studentu pārstāvniecības vai studiju procesa jautājumā.
 • “Gada studentu draugs” #TuEsiMansDraaaaaaaaaaaaaugs Pasniedz personai vai organizācijai, kura ar savu darbu vai citu darbību sekmējusi studējošo aktivitātes.

LU Studentu padomes “Gada balva 2017” svinīgā pasniegšanas ceremonija sāksies plkst. 19.00 un ilgs līdz plkst. 20.30. Savukārt no plkst. 21.00 LU kafejnīcā sāksies pasākuma neoficiālā daļa, kurā apmeklētājus priecēs dzīvā mūzika.