Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Studiju departaments aicina LU docētājus pieteikties profesionālās pilnveides semināram
Sanita Baranova
14.11.2017

LU Studiju departaments aicina docētājus pieteikties līdzdalībai tālākizglītības programmā „Akadēmiskā personāla koleģiālās mācīšanās pieredzes veicināšana”. Programmas mērķis ir piedāvāt iespēju LU akadēmiskā personāla profesionālajai pilnveidei pedagoģiskās darbības jomā, sekmējot pedagoģiskās pieredzes apmaiņu un savstarpējo mācīšanos vienam no otra.

Programmas īstenošana tiks uzsākta ar ievadsemināru 23.novembrī, kurā Dr.sc.admin. Agnese Rusakova un Dr.paed. Sanita Baranova iepazīstinās ar aktuālajām studiju organizācijas formām un metodēm darbā ar mūsdienu studentiem, kā arī Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns Dr.phys. Sandris Lācis dalīsies pieredzē par koleģiālo hospitāciju norisi un rezultātiem savā fakultātē. Seminārā notiks studentcentrēta studiju procesa modelēšana un sagatavošanās tālākizglītības programmas prakses posmam – koleģiālajai pieredzes apmaiņai.

Savukārt tālākizglītības programmas noslēguma seminārs notiks janvārī, kad dalībnieki iepazīstinās ar savu mērķtiecīgas koleģiālās mācīšanās laikā iegūto pieredzi. Sekmīgi apgūtas tālākizglītības programmas rezultātā dalībnieki iegūs LU tālākizglītības apliecību.

Ievadseminārs notiks. 23. novembrī Raiņa bulv.19

Semināra programma:
9:00-10:30 Kā un kāpēc mācās mūsdienu studenti?
10:45-12:15 Aktuālās metodes studiju procesā augstskolā
12:45-14:15 Docētāju koleģiālā mācīšanās studiju procesā

Pieteikšanās semināram, aizpildot anketu līdz 20.novembrim: goo.gl/forms/JXX4FRKcMirKV3C92