Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
No kreisās: Tartu Universitātes rektors prof. Volli Kalms (Volli Kalm); Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks; Viļņas Universitātes rektors prof. Artūrs Žukausks (Artūras Žukauskas). © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments
No kreisās: Tartu Universitātes rektors prof. Volli Kalms (Volli Kalm); Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks; Viļņas Universitātes rektors prof. Artūrs Žukausks (Artūras Žukauskas). © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments
No kreisās: Tartu Universitātes rektors prof. Volli Kalms (Volli Kalm); Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks; Viļņas Universitātes rektors prof. Artūrs Žukausks (Artūras Žukauskas). © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments No kreisās: Tartu Universitātes rektors prof. Volli Kalms (Volli Kalm); Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks; Viļņas Universitātes rektors prof. Artūrs Žukausks (Artūras Žukauskas). © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments No kreisās: Tartu Universitātes rektors prof. Volli Kalms (Volli Kalm); Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks; Viļņas Universitātes rektors prof. Artūrs Žukausks (Artūras Žukauskas). © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments
AKTUĀLI! Triju Baltijas valstu vadošo universitāšu rektori vienojas veidot kopēju stipendiju
Aija Pakalna, LU Komunikācijas un inovāciju departaments
06.11.2017

Piektdien, 3. novembrī, Latvijas Universitātē (LU) gadskārtējās tikšanās laikā triju Baltijas valstu vadošo universitāšu – LU, Tartu Universitātes un Viļņas Universitātes – rektori parakstīja sadarbības līgumu par kopējas stipendijas izveidi. Tāpat tikšanās laikā viņi pārrunāja citus ar augstāko izglītību saistītus aktuālus jautājumus.

Stipendijas mērķis ir attīstīt pārrobežu sadarbību starp trim Baltijas valstīm un to vadošo universitāšu sadarbību akadēmiskajos jautājumos, piemēram, veicinot valodu un kultūras pētījumus. Stipendiju 2000 eiro apmērā piešķirs Tartu Universitātes rektors prof. Volli Kalms (Volli Kalm), Viļņas Universitātes rektors prof. Artūrs Žukausks (Artūras Žukauskas) un LU rektors prof. Indriķis Muižnieks.

Galvenais priekšnoteikums studentam, lai šādu stipendiju iegūtu, ir zināt vienu no trim oficiālajām valstu valodām C1 līmenī, bet abas pārējās – vismaz A2 līmenī. “Domāju, tādu studentu nav daudz, taču tas zināmā mērā ir arī stipendijas uzdevums – lai cilvēki sasparotos un uzlabotu šo valodu zināšanas,” norādīja LU rektors I. Muižnieks. Viņš uzsvēra, ka idejas autors ir Tartu Universitātes rektors: “Šīs stipendijas mērķis ir veicināt kustību starp Baltijas valstu vadošajām universitātēm un lielāku izpratni par Baltijas valstu kultūrām un tradīcijām.”

Stipendiju students var izmantot studijām citā universitātē vai arī realizējot kādu citu ar studijām saistītu mērķi. “Protams, jābūt saistībai ar universitāti, piemēram, studijas vai strādāšana šajā brīdī Universitātē. Pamatā vēlamies, lai stipendijas saņēmējs vēlas savu nākotni saistīt ar akadēmisko karjeru, lai viņam būtu mērķis turpināt savu darbu akadēmiskajā vidē,” turpināja LU rektors.

Pieteikties stipendijai var visu studiju līmeņu studenti, piedaloties atklātā konkursā. Pirmajā kārtā konkursa dalībniekam vajadzēs iepazīstināt ar sevi un uzrakstīt īsu eseju par kādu noteiktu tematu trīs Baltijas valstu valodās. Savukārt pēdējā kārtā tiksies trīs labākie kandidāti no katras universitātes, lai prezentētu sevi un savu piemērotību stipendijas iegūšanai. Tad arī tiks izvēlēts viens stipendijas saņēmējs.

Stipendiju plānots piešķirt vienu reizi gadā, un pieteikties stipendijas iegūšanai varēs arī atkārtoti. Universitātes stipendijas piešķirs secīgi – pirmā būs Tartu Universitāte, kas stipendiju izsludinās jau šogad, 2018. gadā stipendiju izsludinās LU, bet pēc tam – Viļņas Universitāte. Pieteikšanos stipendijai Tartu Universitāte plāno izsludināt novembra beigās.

Ikgadējās rektoru tikšanās laikā šis nebija vienīgais sarunu temats. Rektori arīdzan diskutēja par aktuālajiem notikumiem valstī un universitātē, apmainījās pieredzē un informācijā par finanšu piesaisti augstskolai un katras augstskolas attīstību, kā arī pēcpusdienā devās uz LU un Microsoft Inovāciju centru.