Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Getingenes Universitātes elektroniskās publicēšanās projekta zinātniskā vadītāja Dr.Birgita Šmita (Birgit Schmidt). Getingenes Universitātes zinātniskās komunikācijas analītiķis Najko Jāns (Najko Jahn).
Notiks starptautisks seminārs par pētniecības sasniegumu novērtēšanas metodēm
Gita Rozenberga, LU Bibliotēka
13.11.2017

Latvijas Universitātes (LU) Zinātnes departaments un LU Bibliotēka aicina LU akadēmisko, zinātnisko un administratīvo personālu 15.novembrī piedalīties starptautiskā seminārā “Vispārpieņemtās un inovatīvās pētniecības sasniegumu novērtēšanas metodes” (Conventional and innovative methods of research assessment). Seminārā savā pieredzē pētniecībā, tās sasniegumu un rezultātu mērīšanā dalīsies pārstāvji no Getingenes Universitātes (Vācija).

Starptautiskais seminārs “Vispārpieņemtās un inovatīvās pētniecības sasniegumu novērtēšanas metodes” (Conventional and innovative methods of research assessment) pētniekiem, administrācijas pārstāvjiem, zinātnisko pētījumu koordinatoriem, doktorantūras studentiem un informācijas speciālistiem notiks 15.novembrī, plkst. 14.00 LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā, LU un Microsoft Inovāciju centrā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4 (ieeja no pagalma), 2.stāvā.

Semināru klātienē vadīs Getingenes Universitātes (Georg-August-Universität Göttingen) zinātniskās komunikācijas analītiķis Najko Jāns (Najko Jahn), savukārt tiešraidē prezentēs Dr. Birgita Šmita (Birgit Schmidt). Klātesošiem būs iespēja iepazīties ar jaunākajām tendencēm zinātnisko sasniegumu novērtēšanā. Tāpat semināra dalībnieki varēs iegūt praktiskas iemaņas kā pārvaldīt savus publikāciju sarakstus un citus pētniecības rezultātus, kam pievērst uzmanību, izzinot un novērtējot pētniecības sasniegumu metriku labumus un trūkumus. Vienlaikus būs iespēja uzzināt kā veidot institūcijas un struktūrvienību pārskatus, lai demonstrētu pētnieciskos rezultātus pārredzamā un reproducējamā veidā.

Dr.Birgita Šmita koordinē starptautiskos un nacionālos projektus kā arī iniciatīvas Getingenes Valsts un Universitātes Bibliotēkas Elektroniskās publicēšanās nodaļā. B.Šmita ir zinātniskā sekretāre un darba grupas līdzpriekšsēdētāja Eiropas Zinātnisko Bibliotēku asociācijas (LIBER) uzraudzības komitejā jautājumos par zinātnisko komunikāciju un pētniecības infrastruktūrām. Doktores pētījumu nozares: Informācijas zinātne, ģeometrija un topoloģija, komunikācijas zinātne un mediji.

Zinātniskās komunikācijas analītiķis Najko Jāns (M.A.) ir ieguvis ievērojamu pieredzi darbā Getingenes Valsts un Universitātes Bibliotēkas Elektroniskās publicēšanās nodaļā. N.Jāns izstrādā un ievieš jaunus pakalpojumus pētniekiem. Pēdējos gados N.Jāns pievērsies esošās datu infrastruktūras paplašināšanai zinātniskās komunikācijas izpētei, un īpaši tieši atvērto pētniecības datu un rīku attīstīšanai. N.Jāns piedalās starptautiskās atvērtās zinātnes kopienās, tostarp rOpenSci un LIBER Metrics darba grupā.

Semināra darba valoda: angļu. Interesenti varēs saņemt apliecinājumus par dalību seminārā.

PIETEIKŠANĀS

PROGRAMMA

13.30 - 14.00 Reģistrēšanās

14.00 - 14.20 Ievads  

14.20 - 14.40 Pētījumu novērtēšanas principi (Dr Birgita Šmita)

14.40 - 15.00 Jautājumi un diskusija

15.00 - 15.20 Datu avoti, metrika un metodes (Najko Jāns)

15.20 - 15.40 Demo (Najko Jāns)

15.40 - 16.00 Jautājumi un diskusija

16.00 - 16.30 Kafijas pārtraukums

16.30 - 17.00 Praktiskā daļa (Najko Jāns)

17.00 - 17.15 Jautājumi un komentāri

 

Kontaktinformācija:
Gita Rozenberga
LU Bibliotēka
Tālr.: 67551286
E-pasts: gita.rozenberga@lu.lv