Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ekrānuzņēmums no TV3 raidījuma "Bez Tabu"
Ekrānuzņēmums no TV3 raidījuma "Bez Tabu"

AKTUĀLI! LU Bioloģijas fakultātes profesoram Īzakam Rašalam piešķir Triju Zvaigžņu ordeni
LU Bioloģijas fakultāte
01.11.2017

Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātes (BF) profesoram, LU Bioloģijas institūta vadošajam pētniekam un Vides ģenētikas laboratorijas vadītājam, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) akadēmiķim, Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrības vadītājam, Dr.habil.biol. Īzakam Rašalam piešķirts Triju Zvaigžņu IV šķiras ordenis un profesors 18. novembrī tiks iecelts par ordeņa virsnieku.

Prof. Rašals strādā LU (agrāk LZA) Bioloģijas institūtā kopš 1967. gada. Darbu LU Bioloģijas fakultātē prof. Īzaks Rašals uzsāka 1999. g. kā Molekulārās bioloģijas katedras asociētais profesors, savukārt 2012. g. tika ievēlēts profesora amatā. Prof. Ī. Rašala zinātniskās intereses ir saistītas ar augu ģenētiku (tai  skaitā augu slimību izturības iedzimtību), kvantitatīvo pazīmju ģenētiku, kā arī augu audu kultūru metožu pielietojumu augu selekcijā.

Profesors Īzaks Rašals ir vadošais speciālists augu ģenētikas jomā Latvijā, viņš piedalījies vairāku jaunu augu šķirņu izveidošanā, piemēram, sadarbībā ar Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtu (tagad LLU Agroresursu un ekonomikas institūta Stendes pētniecības centru) izveidota kviešu šķirne Robijs,  ko LZA 2011. gadā atzina par vienu no zinātnes sasniegumiem Latvijā. Viņa vadībā izstrādāti daudzi bakalaura, maģistra un promocijas darbi, kas veltīti Latvijai būtisku jautājumu risināšanai ģenētikas un selekcijas, ģenētisko resursu un molekulāro marķieru pielietojuma jomās, tādējādi sniedzot būtisku ieguldījumu gan pētniecības, gan studiju darbā LU.

Kopš 1996. g. prof. Rašals ir zinātniskā izdevuma “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. “B” daļa (dabaszinātnes, eksaktās, tehniskās un lietišķās zinātnes)” galvenais redaktors,  popularizējot Latvijas zinātni Latvijā un pasaulē. Tieši prof. Rašala vadībā LZA Vēstis ir kļuvušas par starptautiski atzītu Scopus datubāzē indeksētu izdevumu, veicinot Latvijas zinātnieku atpazīstamību pasaulē.

Prof. Rašals aktīvi piedalās Latvijas zinātnes dzīves organizēšanā, piedaloties gan dažādu zinātnisku un profesionālu biedrību darbā, gan organizējot zinātniskās konferences un simpozijus.

LU Bioloģijas fakultāte un Latvijas Universitāte sirsnīgi sveic prof. Rašalu ar augsto apbalvojumu!