Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Norisinājusies diskusija "Valstu atbildes rīcība saistībā ar pieprasījumu pēc prasmīgiem un kompetentiem cilvēkiem"
Irina Maslo
02.10.2017

26. septembrī LU Mazajā Aulā Raiņa bulvārī 19 noritēja nacionālās nozīmes inovāciju ieviešanas līderu mūžizglītības jomā un doktorantūras skolas dalībnieku apaļā galda diskusijas "Valstu atbildes rīcība saistībā ar pieprasījumu pēc prasmīgiem un kompetentiem cilvēkiem" [National responses to needs for skills and competences].

Diskusijas tika organizētas  Latvijas Universitātes doktorantūras skolas "Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos" ietvaros. 

Diskusiju tiešraides video ieraksti pieejami https://youtu.be/i4q-g8xj_yE un https://youtu.be/aOWQORDetQ0 

Diskusijas dalībnieki:

Nacionālās nozīmes inovāciju ieviešanas līderi mūžizglītības jomā

1.    Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre

2.    Ivans Jānis Mihailovs, Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks

3.    Zane Oliņa, ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” mācību satura ieviešanas vadītāja

4.    Silvija Kārkliņa, Eiropas Komisijas Erasmus + programmas projekts „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” un  „EPALE nacionālā atbalsta sistēma” projektu vadītāja

5.    Inese Stūre, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta ārpusformālās izglītības atzīšanas vecākā eksperte

6.    Laura Iveta Strode, IZM Izglītības departamenta eksperte, Erasmus+ projekta "Profesionālā izglītība, pieaugušo izglītība" vadītāja

7.    Iveta Ķestere, profesore, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošā pētniece bērnības pedagoģijas vēsturē

Doktorantūras skolas dalībnieki

1.    Dmitrijs Semjonovs, DS dalībnieks (doktorants), SIA Novikontas Jūras koledžas direktora vietnieks

2.    Lana Frančeska Dreimane, DS dalībniece (doktorante), IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta eksperte

3.    Ligita Grigule, DS dalībniece (doktorante), LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes vadošā pētniece

4.    Ilona Gētmane -Hofmane, DS dalībniece (doktorante), LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošā pētniece

Doktorantūras skolas vadības padomes locekļi

1.    Arne Karlsens, DS vadības padomes loceklis, UNESCO Mūžmācīšanās institūta Hamburgā ilggadējs direktors, Orhūsas Universitātes  Doktorantūras skolas galvenais padomnieks, LU un vairāku Eiropas un Āzijas universitāšu Goda doktors un Goda profesors [Prof.(Hon), Dr.h.c.mult. Senior Advisor, Danish School of Education, Aarhus University, Denmark]

2.    Kai Pata, DS vadības padomes locekle, Tallinas universitātes Digitālo tehnoloģiju skolas vadošā pētniece, Apvārsnis 2020 programmas "Pētniecība un inovācijas" projekta EduMap "Pieaugušo izglītība -  pilsoņu aktīvas līdzdalības sekmētāja" Baltijas reģiona pārstāve

3.    Andra Fernāte, DS vadības padomes locekle, LSPA prorektore,

4.    Rita Birziņa, DS vadības padomes locekle, LU Bioloģijas fakultātes vadošā pētniece

5.    Manuels Fernandezs, DS vadītāja vietnieks, DS dalībnieks (pēcdoktorants), LU PPMF PZI direktors

6.    Irina Maslo, DS vadītāja, LU PPMF PZI Zinātnes padomes priekšsēdētāja