Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Norisināsies starptautiskais zinātniskais kolokvijs “Modelling for Materials Processing”
Andris Jakovičs
14.09.2017

Aicina piedalīties tradicionālajā starptautiskajā zinātniskā kolokvijā “Modelling for Materials Processing”, kas 21. un 22. septembrī notiks Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā.

Plenārsēdē vispirms tajā uzstāsies ielūgtais referents no ASV Minesotas universitātes Prof. Džefrijs Derbijs, kurš  ir plaši pazīstams speciālists matemātiskās modelēšanas jomā, īpaši kristālu audzēšanas procesu pētījumos. Viņa vadītā grupa attīstīta un pilnveido efektīvas skaitliskās metodes datorlietojumiem un pielieto augstas ražības skaitļošanu (high-performance computing), lai labāk izprastu pārneses procesus, mijiedarbības un reakcijas inovatīvu materiālu tehnoloģijās. Prof. Dž. Derbijs ir ļoti aizrautīgs referents, kurš ir spējis iedvesmot vairākas jauno zinātnieku paaudzes, lasot lekcijas konferencēs un vadot nodarbības vasaras skolās. Viņa dalību kolokvijā atbalsta Amerikas – Baltijas brīvības fonds.

Sēdē lekciju par lielas ietilpības šķidrā metāla bateriju procesu modelēšanu nolasīs Griničas universitātes (Lielbritānija) Prof. Valdis Bojarēvičs, kurš jau kopš 1995. gada šajā universitātē ļoti sekmīgi veic pētījumus MHD tehnoloģiju lietojumu jomā, attīstot jaunus procesu modeļus un izstrādājot oriģinālu programmatūru. Minētais pētījums ir ļoti nozīmīgs jaunu risinājumu enerģijas uzkrāšanai meklējumos, kas īpaši svarīgi atjaunojamo resursu enerģētikā. Jāuzsver, ka referents ir arī Latvijas Universitātes Fizikas programmas absolvents un 1982.g. aizstāvējis doktora darbu Pēterburgas Politehniskajā institūtā.

Trešais plenārsēdes referents, Dr. fiz. Sergejs Spitāns pārstāv jaunāko pētnieku paaudzi – savu doktora darbu fizikā Latvijas Universitātē viņš aizstāvēja 2015.g. par inovatīvu metodi liela šķidrā metāla daudzuma levitācijai elektromagnētiskajā laukā un pašreiz ALD Vacuum Technologies (Vācija) izstrādā jaunas industriālas metalurģijas iekārtas high-tech materiālu ražošanai. Kā multifizikālu procesu ar izteiktu savstarpējo mijiedarbību modelēšanas eksperts viņš dalīsies savā praktiskajā pieredzē par skaitļošanas programmu lietošanas problēmām, kas īpaši noderīgi šajā jomā strādājošajiem maģistrantiem un doktorantiem.