Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Politikas zinātnes nodaļas pasniedzējas piedalās starptautiskā konferencē “Attīstība vai drošība: kam prioritāte?”
Sigita Struberga, Sociālo un politisko pētījumu konsultante
12.09.2017

Šī gada 5. - 6. septembrī Tallinā notika starptautiska konference “Attīstība vai drošība: kam prioritāte?”, pulcējot vairāk nekā 100 dalībniekus, kuru vidū bija politiķi, pētnieki, eksperti, militārais personāls, diplomāti un NVO pārstāvji no visas pasaules. To skaitā bija arī LU SZF Politikas zinātnes nodaļas vadītāja asoc. prof. Iveta Reinholde un pasniedzēja Sigita Struberga.

Konferences ietvaros tika apskatīti izaicinājumi un sadarbības iespējas starp militārajām intervencēm un attīstības sadarbību. Jautājumi, uz kuriem tika mēģināts rast atbildes, ir īpaši nozīmīgi tiem, kas cieš krīzes situācijās un sagaida praktisku atbalstu kā rezultātu sadarbībai starp dažādām iesaistītajām pusēm, to skaitā sākot no NVO aktīvistiem līdz pat militārajam personālam, akadēmiķiem un mediju pārstāvjiem. Pasākuma ietvaros notika arī starptautiskais apaļais galds ar mērķi apspriest tās mācības, kas gūtas no realizētās attīstības sadarbības Afganistānā. Tajā tika apspriesti kā veiksmes stāsti, tā arī izaicinājumi un neveiksmes šis valsts mainīgajos apstākļos un sarežģītajā drošības situācijā.

Līdzdalība šajā pasākumā ir lielisks piemērs Politikas zinātnes nodaļas ciešajai sadarbībai ar ekspertiem - praktiķiem, kas pārstāv NVO “Zaļā Brīvība”. Asoc. prof. Iveta Reinholde pasvītro, ka šāda veida kopprojekti un citi sadarbības modeļi starp akadēmiķiem un nevalstisko sektoru veicina starpdisciplinaritātes un internacionalizācijas tendenču stiprināšanu un tādējādi ienes jaunu dimensiju sociālajās zinātnēs.

Arī DEAR projekta “Mediji attīstībai” nacionālā koordinatore Inga Belousa uzsver to, cik liela nozīme ir sadarbībai starp pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un augstākās izglītības ekspertiem. Abu pušu savstarpējā mijiedarbība veicina to zināšanu lauka paplašināšanos. Tāpat arī viņa izsaka cerību, ka konference kalpos par katalizatoru gan plašāka skatījuma uz steidzami risināmu globālo izaicinājumu radīšanai, gan arī to bagāto resursu apguvei, kas piedāvā studiju procesu papildināt ar pasaules pieredzi attīstības realizācijā. Inga kā vienu no pirmajām sadarbības iniciatīvām piedāvā sadarboties aktivitātēs, kas veicinātu zināšanu izplatību par “Agenda 2030 - Ilgtspējīgas attīstības mērķi” projektu, kā arī ielūdz apmeklēt projekta blogu www.media4development.blogspot.com, lai varētu iepazīties ar citām aizraujošam iniciatīvām.

Papildus informācija par pastāvošo sadarbību un tās piedāvātajām iespējām ir iespējams iegūt LU SZF Politikas zinātnes nodaļā. Kontaktpersona: nodaļas vadītāja asoc. prof. Iveta Reinholde, e-pasts:  iveta.reinholde@lu.lv