Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Promocijas darbu ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs Ināra Teibe
Gunta Spriņģe
17.08.2017

2017. gada 15. septembrī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 334.telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs Ināra Teibe „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pārvaldības attīstība Latvijā”.

Recenzenti: prof. Dr.Sc.ing. Ritvars Sudārs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; prof. Ģintars Denafs (Gintaras Denafas), Kauņas Tehniskā universitāte (Lietuva); asoc. Prof. Dr.geogr. Iveta Šteinberga, Latvijas Universitāte.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājas lapā.