Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! Sākusies pieteikšanās dienesta viesnīcu īres maksas atlaidei
Jurģis Kalniņš, LU Studentu padome
16.08.2017

Ja tu esi Latvijas Universitātes (LU) pilna laika klātienes students, kuram ir apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi, piesakies uz Sociālās programmas atbalsta saņemšanu.

LU Studentu padome (SP) sadarbībā ar LU Infrastruktūras departamentu (ID) arī rudens semestrī īsteno Sociālo programmu, kas radīta ar mērķi atbalstīt LU studentus, kuriem ir nepieciešama sociālā palīdzība, piedāvājot dienesta viesnīcās dzīvojošajiem studentiem iegūt līdz 50% atlaidi gultas vietas īrei.

Atbalsts tiek piešķirts uz piecu mēnešu periodu (no 1. septembra līdz 30. janvārim), un kopumā atlaidi īres maksai ir iespēja saņemt līdz 10% studentu no kopējā LU dienesta viesnīcu īrnieku skaita.

Lai pieteiktos Sociālās programmas atbalstam, laikā no 2017. gada 21. augusta līdz 15. septembra plkst. 16.00 pretendentiem komplektācijā jāiesniedz:

  • Pieteikums atbalsta saņemšanai (atbilstoši paraugam – skatīt pielikumu).
  • Studentu servisa izsniegta izziņa par vidējo svērto atzīmi A un B daļas studiju kursos 2017. gada pavasara semestrī (ja studēsi pirmajā kursā, nepieciešama Studentu servisa izziņa ar taviem uzņemšanas rezultātiem, kas izteikti 10 ballu vai 1000 punktu skalā).
  • Dokuments (vai tā kopija), kas apliecina tavu vai tavas ģimenes apgrūtināto materiālo un sociālo stāvokli kādā no sekojošajiem kritērijiem:

1.      trūcīgie un maznodrošinātie,

2.      invalīdi,

3.      bāreņi,

4.      pretendenti, kas palikuši bez vecāka apgādības;

  •  citi dokumenti, kas var palīdzēt izvērtēt tavu pieteikumu.

Dokumentu oriģināli vai kopijas ar apliecinājumu par to patiesumu

  •  jāiesniedz LU SP birojā, Raiņa bulvārī 19, 144. telpā ar norādi “Sociālajai programmai”
  • vai jānosūta pa pastu LU SP Birojam, Raiņa bulvārī 19, Rīga, LV - 1586 ar pasta zīmogu līdz pēdējam Sociālās programmas pieteikšanās datumam,
  • vai jānosūta tie elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, uz programma@lusp.lv .

Pirms pieteikšanās, jāiepazīstas ar Sociālās programmas nolikumu. Par atbalsta piešķiršanu lems LU SP apstiprināta komisija. Informācija par komisijas pieņemtajiem lēmumiem tiks paziņota 15 darba dienu laikā pēc Sociālās programmas pieteikšanās termiņa beigām.

Rīkojums

Nolikums

Pieteikuma veidlapa

Jautājumu gadījumā raksti uz e-pastu programma@lusp.lv