Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! Apmaiņas studenti Latvijas Universitātē apgūst intensīvos latviešu valodas kursus
LU Komunikācijas un inovāciju departaments
14.08.2017

Augustā 16 apmaiņas studenti no Ķīnas, Turcijas, Vācijas, Austrijas, Taivānas, Lietuvas un Slovākijas Latvijas Universitātē (LU) apgūst intensīvos latviešu valodas apmaiņas kursus. Kurss nodrošina lielisku iespēju apgūt ne tikai latviešu valodu, bet arī iepazīt latviešu kultūru un tradīcijas, pārliecināta LU Ārējo sakaru koordinētāja Ieva Ģerģe.

Apmaiņas studenti, kas līdz ar 2017./2018. akadēmiskā studiju gada sākumu uzsāks studijas LU, augustā izmanto iespēju apgūt intensīvos latviešu valodas kursus. Lai vieglāk integrētos latviešu vidū, studentiem tiek dota iespēja augustā apgūt latviešu valodu A1 līmenī. Semestra laikā viņi var turpināt studēt valodu A2 līmenī un pavasara semestrī B1 līmenī.

“Studenti labprāt apgūst valsts valodu. Dažs labs to uzskata par izdzīvošanas minimumu. Nevarētu teikt, ka Latvijā ik uz stūra tev atbildēs angliski. Daudzi semestra laikā apgūst arī krievu valodu,” stāsta I. Ģerģe.

Intensīvos latviešu valodas kursus vada divas pasniedzējas - Everita Andronova un Veneta Žīgure. Kursi iedalīti divās daļās – lekcijās un praktiskajās nodarbībās. Praktiskās nodarbības notiek datorklasē, kur studenti, izmantojot interaktīvu datorprogrammu, mācās latviešu valodu. Studenti mācās ne tikai pamatfrāzes un vārdus, bet arī latviešu valodas gramatiku. No grāmatas un darba burtnīcas studenti apgūst latviešu valodas pamatus.

Tiesa, studenti ne tikai mācās latviešu valodu, bet arī iepazīstas ar valsts kultūru, apmeklējot muzejus, bibliotēkas un citas ievērojamas vietas Rīgā.

7. augustā, dziedot latviešu tautas dziesmas un vērojot video par latviešu tradīcijām un paražām, ārzemju studenti dalījās pirmajos iespaidos par Latviju.  9. augustā “Erasmus Student Network” (ESN) vadībā studenti devās tūrē pa Vecrīgu (Old City Walking Tour). ESN pārstāvis iepazīstināja ar Latvijas vēsturi un skaistākajām Vecrīgas vietām.

11. augustā apmaiņas studenti devās iepazīt Latvijas Nacionālo bibliotēku un LU Dabaszinātņu centru. Studentiem tika dota iespēja lūkoties uz Vecrīgas krāšņo skatu no Nacionālās bibliotēkas un LU Dabaszinātņu centra jumta kores. Trešdien, 16. augustā, plānots apskatīt rekonstruēto Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.

Ārzemju studentiem tiek nodrošināta iespēja mēneša laikā apgūt latviešu valodu A1 līmenī. Nokārtojot rakstisko un mutisko eksāmenu, kursa beigās tiek izsniegts sertifikāts.

Kurss iekļauj starpkultūru komunikāciju, jo tajā tiek uzņemti studenti no dažādām valstīm.