Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Papilduzņemšana Latvijas Universitātē - pieejamās studiju programmas
Latvijas Universitāte
17.07.2017

Latvijas Universitātē turpinās jauno studentu uzņemšana. Zemāk norādītas šobrīd pieejamās studiju programmas.

Piesakoties studijām Latvijas Universitātē uzņemšanas turpināšanas laikā, jāveic reģistrācijas maksājums 30 EUR. Pieteikšanās studiju programmām notiek minētajos datumos fakultātēs, par ko plašāku informāciju iespējams atrast attiecīgās fakultātes mājaslapā.

Reģistrācijas maksu var samaksāt:
1) Kasē – Raiņa bulvārī 19, 125. telpā
2) Kasē Biznesa,  vadības un ekonomikas fakultātē
3) Bankā, līdzi ņemot maksājuma apstiprinājumu uzrādīšanai LU reģistratoram

LU rekvizīti reģistrācijas maksas pārskaitīšanai:
Latvijas Universitāte
Reģ.Nr. 90000076669
Bankas nosaukums: Nordea Bank PLC Latvijas filiāle
Kods: NDEALV2X
Konts: LV51NDEA0000082414423
Maksājuma mērķis: pārskaitījumā jānorāda – reģistrācijas maksa studijām

Vairāk par pieteikšanās vietu, laiku un datumiem skatīt ŠEIT.

UZZINI VAIRĀK

Bakalaura studiju programmas:

Ekonomika (bak.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.
Vadības zinības - latviešu un angļu v. (bak.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.
Finanšu menedžments (prof.bak.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.
Grāmatvedība, analīze un audits (orof.bak.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.
E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas (prof.bak.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.
Starptautiskās ekonomiskās attiecības (bak.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.
Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija - latviešu un angļu v. (bak.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.

Maģistra studiju programmas:

Ekonomika (maģ.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.
Vadības zinības (maģ.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.
Starptautiskās attiecības (ekonomika) (maģ.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.
Starptautiskais biznes - angļu v. (prof.maģ.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.
Eiropas studijas - angļu v. (maģ.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.
Projektu vadīšana (prof.maģ.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.
Sabiedrības vadība (maģ.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.
Finanšu ekonomika (prof.maģ.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.
Grāmatvedība un audits (prof.maģ.) Pieteikšanās 17.08. - 30.08.

UZZINI VAIRĀK

Bakalaura studiju programmas:

Informācijas pārvaldība (bak.) Pieteikšanās 24.07.-26.07, 21.08-31.08.
Komunikācijas zinātne (bak.) Pieteikšanās 24.07.-26.07, 21.08-31.08.
Politikas zinātne (bak.) Pieteikšanās 24.07.-26.07, 21.08-31.08.
Socioloģija (bak.) Pieteikšanās 24.07.-26.07, 21.08-31.08.

Maģistra studiju programmas:

Bibliotēkzinātne un informācija (maģ.) Pieteikšanās 24.07.-26.07, 21.08-31.08.
Diplomātija (maģ.) Pieteikšanās 24.07.-26.07, 21.08-31.08.
Komunikācijas zinātne (maģ.) Pieteikšanās 24.07.-26.07, 21.08-31.08.
Politikas zinātne (maģ.) Pieteikšanās 24.07.-26.07, 21.08-31.08.
Socioloģija (maģ.) Pieteikšanās 24.07.-26.07, 21.08-31.08.

UZZINI VAIRĀK

Bakalaura studiju programmas:

Tiesību zinātnes (bak.) Pieteikšanās 22.08.-25.08.

Maģistra studiju programmas:

Tiesību zinātnes (p.maģ.) Pieteikšanās 22.08.-25.08.

UZZINI VAIRĀK

Bakalaura studiju programmas:

Bioloģija (bak.) Pieteikšanās 21.08.-01.09.

Maģistra studiju programmas:

Bioloģija (maģ.) Pieteikšanās 21.08.-30.08.
Uzturzinātne (maģ.) Pieteikšanās 21.08.-30.08.

UZZINI VAIRĀK

Maģistra studiju programmas:

Datorzinātnes (maģ.) Pieteikšanās 22.08.-24.08.

UZZINI VAIRĀK

Bakalaura studiju programmas:

Optometrija (BSP) Pieteikšanās 28.08-30.08.

Matemātika (BSP) Pieteikšanās 28.08-30.08.

Matemātiķis - statistiķis (PBSP) Pieteikšanās 28.08-30.08.

Fizika (BSP) - Pieteikšanās 28.08-30.08.

Maģistra studiju programmas:

Fizika (MSP) Pieteikšanās 28.08-30.08.

Matemātika (MSP) Pieteikšanās 28.08-30.08.

Optometrija (PMSP) Pieteikšanās 28.08-30.08.

UZZINI VAIRĀK

Bakalaura studiju programmas:

Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotājs (prof.bak.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Ķīmija (prof.bak.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.

Maģistra studiju programmas:

Darba vides aizsardzība un ekspertīze (prof.maģ.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.

UZZINI VAIRĀK

Bakalaura studiju programmas:

Farmācija (bak.) Pieteikšanās 27.07.-28.07, 22.08-23.08.

Maģistra studiju programmas:

Māszinības (maģ.) Pieteikšanās 29.08.

UZZINI VAIRĀK

Bakalaura studiju programmas:

Ģeoloģija (bak.) Pieteikšanās 23.08.-30.08.
Ģeogrāfija (bak.) Pieteikšanās 23.08.-30.08.

Maģistra studiju programmas:

Ģeogrāfija (maģ.) Pieteikšanās 23.08.-30.08.
Ģeoloģija (maģ.) Pieteikšanās 23.08.-30.08.
Telpiskās attīstības plānošana (maģ.) Pieteikšanās 23.08.-30.08.

UZZINI VAIRĀK

Bakalaura studiju programmas:

Angļu filoloģija (bak.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Āzijas studijas (bak.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Franču filoloģija (bak.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Klasiskā filoloģija (bak.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Krievu filoloģija (bak.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Kultūras un sociālā antropoloģija (bak.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Moderno valodu un biznesa studijas (bak.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Somugru studijas (bak.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Baltu fioloģija (bak.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Vācu filoloģija (bak.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.

Maģistra studiju programmas:

Baltu filoloģija (maģ.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Baltijas jūras reģiona studijas (maģ.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Krievu filoloģija (maģ.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Angļu filoloģija (maģ.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Klasiskā filoloģija (maģ.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Rakstiskā tulkošana (maģ.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Kultūras un sociālā antropoloģija (maģ.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Orientālistika (maģ.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.
Romāņu valodu un kultūras studijas (maģ.) Pieteikšanās 28.08.-30.08.

UZZINI VAIRĀK

Bakalaura studiju programmas:

Psiholoģija (bak.) Pieteikšanās 24.07. - 25.08.
Psiholoģija (prof.bak.) Pieteikšanās 24.07. - 25.08.
Pirmskolas izglītības pedagogs (1.līm.) Pieteikšanās 24.07. - 25.08.
Sociālais pedagogs (prof.bak.) Pieteikšanās 24.07. - 25.08.
Skolotājs (prof.bak.) Pieteikšanās 24.07. - 25.08.
Māksla (prof.bak.) Pieteikšanās 24.07. - 25.08.

Maģistra studiju programmas:

Izglītības vadība (prof.maģ.) Pieteikšanās 24.07. - 25.08.
Izglītības zinātnes (maģ.) Pieteikšanās 24.07. - 25.08.
Pedagoģija (maģ.) Pieteikšanās 24.07. - 25.08.
Dažādības pedagoģiskie risinājumi (maģ.) Pieteikšanās 24.07. - 25.08.
Psiholoģija (prof.maģ.) Pieteikšanās 24.07. - 25.08.
Skolotājs (prof.maģ.) Pieteikšanās 24.07. - 25.08.
Skolotājs (2.līm.) Pieteikšanās 24.07. - 25.08.

UZZINI VAIRĀK

Bakalaura studiju programmas:

Teoloģija un reliģiju zinātne (bak.) Pieteikšanās 01.08.-2.08., 09.08.-10.08., 14.08-18.08., 23.08-24.08., 28.08.-31.08.

Maģistru studiju programmas:

Teoloģija (maģ.) Pieteikšanās 01.08.-2.08., 09.08.-10.08., 14.08-18.08., 23.08-24.08., 28.08.-31.08.

UZZINI VAIRĀK

Bakalaura studiju programmas:

Vēsture (bak.) Pieteikšanās 21.08.-25.08.
Filozofija (bak.) Pieteikšanās 21.08.-25.08.

Maģistra studiju programmas:

Vēsture (maģ.) Pieteikšanās 21.08.-25.08.
Filozofija (maģ.) Pieteikšanās 21.08.-25.08.