Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Veiksmīgi aizritējusi LU organizētā starptautiskā Eirāzijas zālāju konference
Solvita Rūsiņa, docente Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē
17.07.2017

No 4. līdz 11. jūlijam Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā veiksmīgi aizvadīta līdz šim Latvijā lielākā un tik plaši pārstāvētā starptautiskā konference par dabiskajiem zālājiem.

Konferencē piedalījās 92 dalībnieki no 19 valstīm ar pētījumiem par dabiskajiem zālājiem, to floras, faunas un veģetācijas ģeogrāfiju, bioloģisko daudzveidību, ekoloģiju, izmantošanu un aizsardzības ekoloģiskajiem un sociāli ekonomiskajiem jautājumiem.

Konferenci organizēja Latvijas Universitāte sadarbībā ar Starptautiskās Veģetācijas zinātnes asociācijas zālāju darba grupu (www.edgg.org), Lietuvas Dabas izpētes centru un Latvijas Botāniķu biedrību. Konference tika organizēta ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu.

Aicinām iepazīties ar konferences kopsavilkumu (PDF). Tajā apkopoti ierosinājumi Latvijas dabisko zālāju saglabāšanai, aizsardzībai un izpētei. Ieteikumi var tikt izmantoti, sagatavojot zālāju biotopu apsaimniekošanas plānus, organizējot apmācības Bioloģiski vērtīgo zālāju (turpmāk BVZ) īpašniekiem, kā arī gatavojot nākamo Lauku attīstības programmu un pieņemot politiskus lēmumus,  kas ietekmē Biotopu direktīvā noteikto mērķu sasniegšanu.

Konferences referātu kopsavilkumu grāmata un zinātnisko rakstu krājums par Latvijas dabisko zālāju izcilām vietām lejuplādēšanai (Var apskatīt ar Mozilla Firefox pārlūku). Drīzumā tur tiks ievietotas arī referātu prezentācijas.