Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Pirmo reizi Latvijā norisināsies konference par augšņu klasifikācijas pielietošanu augsnes aizsardzības un ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānošanai
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docents Raimonds Kasparinskis
14.07.2017

Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 21. jūlijā LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā organizēs starptautisko konferenci „Soil Classification: a powerful tool for planning Soil Conservation”, savukārt no 22. jūlija līdz 27. jūlijam norisināsies starptautiskās augšņu klasifikācijas (The World Reference Base for Soil Resources – WRB) darba grupas lauka seminārs un klasifikācijas aprobēšana Latvijā un Igaunijā.

Konferences un semināra mērķis ir starptautiskās augšņu klasifikācijas (WRB) pilnveidošana un tās izmantošanas aprobēšana boreonemorālajā dabas zonā, kā arī izvērtēt WRB augsnes klasifikācijas izmantošanas iespējas zemes lietošanas plānošanā,  augsnes kartēšanā un aizsardzībā.

Starptautiskās augšņu klasifikācijas konferencē un lauka seminārā piedalīsies augsnes zinātnieki no 15 valstīm (Igaunijas, Spānijas, Krievijas, Vācijas, Itālijas, Beļģijas, Dienvidāfrikas, Austrijas, Norvēģijas, Meksikas, Nīderlandes, Polijas, Francijas, Kazahastānas un Latvijas), tādejādi veicinot ideju un pieredzes apmaiņu uz kura pamata tiks izstrādāti priekšlikumi jaunajai WRB augsnes klasifikācijas redakcijai. Lauku semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar Latvijas un Igaunijas raksturīgākajām augsnēm un nozīmīgākajiem pētījumu rezultātiem augsnes zinātnē, tādejādi popularizējot Baltijas valstu augšņu daudzveidību, kā nozīmīgu resursu starptautiskajiem augšņu pētījumiem.

Starptautiskā WRB augšņu klasifikācija tiek izmantota augšņu aprakstīšanā un kartēšanā Eiropā un citviet pasaulē.

Starptautiskā konference un lauka seminārs tiek organizēti sadarbībā ar Latvijas Augsnes zinātnes biedrību, Igaunijas augsnes zinātnes biedrību, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitāti, Eiropas augšņu aizsardzības savienību un Starptautisko Augsnes zinātnes savienību.

Detalizēta informācija par starptautiskajiem pasākumiem pieejama: www.azb.lu.lv/eng

Konferences programma