Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Studentu padome
LU Studentu padome

AKTUĀLI! Latvijas Universitātes Studentu padome nav tikai Aristoteļa svētki
Antra Sprēde, LU Komunikācijas un inovāciju departaments
11.07.2017

Reizēm Studentu padome citiem asociējas tikai ar Aristoteļa svētkiem, intervijā Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departamentam nopūšas padomes priekšsēdētāja Signe Skutele. Intervijas laikā gan viņa pierāda pretējo – uz Studentu padomes darba galda ir daudz jautājumu, kurus padome nepārtraukti risina – sākot ar mikroviļņu krāsns nodrošināšanu katrā dienesta viesnīcā līdz pat 30 000 eiro piešķiršanai projektu konkursa uzvarētājam.

Vai Studentu padome Universitātē jūtas saprasti un novērtēti?

Universitāte ir jāaplūko no divām pusēm – viena ir studējošie, un otra ir vadība. Reizēm studentiem nav redzams, ko mēs darām. Piemēram, mēs izstrādājam un analizējam LUIS - LU informācijas sistēmas - jautājumu anketas. Reizēm Studentu padome citiem asociējas tikai ar Aristoteļa svētkiem. Jā, Aristotelis ir viens no superīgākajiem pasākumiem, ko rīkojam, bet tas ir tikai viens no pasākumiem. Man reizēm kļūst skumji, ka pat LU departamentos nesaprot, ar ko nodarbojamies… Mēs it kā esam ļoti nozīmīga Universitātes daļa gan likuma izpratnē, gan arī vadības acīs, bet kaut kādu iemeslu dēļ cilvēki nezina, kas esam un ko darām. Mēs darām ļoti daudz, un visi šeit esam Universitātes patrioti. Strādājam pilnu darba slodzi, ja ne divas, un to darām tikai tāpēc, lai studentiem būtu labi un celtu LU studiju kvalitāti. Mēs visur cenšamies iesaistīties, visu darām brīvprātības principa vadīti tikai tāpēc, ka esam savas augstskolas patrioti un gribam kaut ko uzlabot. Zinu, ka esam reizēm riebīgi, jo studējošie ir tie, kuri vienmēr kasīsies… Bet tas ir tikai tāpēc, ka vēlamies palīdzēt un darīt kaut ko labu.

Kāda jums ir sadarbība ar Latvijas Universitātes fakultātēm?

Fakultātēs ir savas pašpārvaldes, ar kurām sadarbojamies. Mēs akcentējam kaut kādus jautājumus, piemēram, tas pats budžeta vietu jautājums nebija attiecināms uz visu Universitāti, bet uz noteiktām fakultātēm. Ir bijuši gadījumi, kad fakultātēs ir kādas problēmas un mēs ejam viņiem palīgā, jo saprotam, ka fakultāšu studējošo pašpārvaldes varbūt nav tik spēcīgas šajos jautājumos. Studentu pašpārvaldes vislabāk pārzina savas mājas, zina, kā vislabāk strādāt, bet, ja viņiem ir vajadzīga palīdzība, vienmēr esam gatavi līdzēt. Ja viņi izdomā, kas noderētu arī citām fakultātēm, tad viņi to ar mūsu starpniecību var īstenot.

Pašpārvaldēm regulāri ir tikšanās ar dekāniem, līdz ar to viņi strādā kopā ar vadību. Tajā pašā laikā viņi vienmēr tiekas ar mums gan Senāta sēdēs, gan dekāna un direktoru sēdēs, gan arī individuālās tikšanās reizēs.

Kādas vēl pašlaik ir studentu aktualitātes, izņemot sāpīgo budžeta vietu jautājumu?

Mums reizi mēnesī ir kopsapulce, un reizi nedēļā - valdes sēde, kur spriežam par studentu aktualitātēm. Abas sēdes ir atklātas, un jebkurš students uz tām ir aicināts.

Pašlaik aktuāla ir atlaižu piešķiršana dienesta viesnīcās dzīvojošajiem, kuriem nav tik daudz iespēju vai nepieciešama palīdzība. Tas pats attiecas uz dienesta viesnīcu vecākajiem, kuri risina dažādas problēmas dienesta viesnīcās.

Pašreiz strādājam pie mentoringa programmas. Vecāko kursu studenti var būt mentori pirmo kursu studentiem un palīdzēt viņiem iejusties fakultātēs, un saprast, kā notiek studiju process. No akadēmiskajām lietām pašlaik ir LUIS anketas – visa anketu izvērtēšana, jautājumu pilnveidošana un informēšana, ka studentiem tās nevajag aizpildīt tikai ķeksīša dēļ, bet tas ir svarīgi, lai uzzinātu viņu vērtējumu un viedokli.

Jaunajā studiju gadā atkal būs jauna kuratoru sistēma, un jāsaprot, kā tas Universitātē bijis pērn. Tāpat strādājam pie tā, lai informētu studentus par viņu tiesībām un pienākumiem.

Universitātē tikko viesojās Baltkrievijas Universitāte. Pērn braucām uz Tartu Universitāti, šogad viņi varētu atbraukt pie mums. Universitātē varētu viesoties arī studenti no Lietuvas Vītauta Dižās universitātes.

Mēs brauksim uz studentu UNICA konferenci Romā. Mēs rīkojam Kultūras apmaiņas programmu (Culture Exchange program) ar ārvalstu un mūsu studentiem, lai viņi varētu savā starpā apmainīties ar kultūras tradīcijām un sadraudzētos, un ārvalstu studējošie justos šeit piederīgi. Nesen notika sporta spēles, kur studējošajiem ļoti sīvā cīņā bija iespēja pierādīt sevi divu dienu garumā. Tūlīt sāksim strādāt pie Aristoteļa organizēšanas.

Visu vasaru turpināsim strādāt ar Studentu padomes pārstāvjiem. Mums interesē, lai studējošo pārstāvji būtu kompetenti un attīstītos kā personības. Mums nepietiek, ka viņi tikai zina, kādas ir aktualitātes augstākajā izglītībā, bet ir svarīgi, lai viņi arī paši sev kaut ko iegūtu, teiksim, līdera prasmes, spēju komunicēt un plānot laiku, tāpēc mums ir dažādas lekcijas un semināri. Studentiem bija iespēja pieteikties starpaugstskolu pasākumam “KUBS’11” un vairāku dienu garumā mācīties, kā sevi attīstīt. Pagājušajā gadā forumā piedalījos arī es, kur Uģis Kuģis, Mārtiņš Bondars, Valdis Zatlers un daudzi citi lektori mums daudz ko stāstīja, rādīja un mācīja. Latvijas Universitātē ir iespējas pašizaugsmei.

Nākamais – ārvalstu sadarbības gads

Ir beidzies ražīgs akadēmiskais studiju gads. Kādus pasākumus un notikumus jūs gribētu izcelt?

Mums ir ļoti daudz standarta lietu, ko mēs darām. Šogad normatīvajos dokumentos ir nostiprināta  kursu vecāko sistēma. Pagājušajā gadā ļoti cītīgi strādājām, lai kursa vecākajiem būtu skaidrs, kā viņi var par tiem kļūt, lai viņi izvērtētu, ka viņi ir kursa vecākie nevis tāpēc, ka tas forši izklausās, bet viņiem ir arī savi pienākumi. Lai kursa vecākajiem būtu kāda motivācija, mēs domājam par iespējām, kā viņus atbalstīt. Viens no variantiem – iespēja aiziet uz sporta nodarbībām bez maksas.

Mēs cenšamies uzlabot dienesta viesnīcu stāvokli. Esam nopirkuši mikroviļņu krāsni katrā dienesta viesnīcā. Kādreiz students varēja izremontēt istabiņu dienesta viesnīcā un tad nemaksāt viena mēneša īres maksu. Tagad šādas iespējas vairs nav, tāpēc cenšamies risināt šo jautājumu, lai atgrieztos pie šādas iespējas.

Vēl mēs rīkojam Studentu padomes Gada balvas pasniegšanu vairākās nominācijās. Mēs organizējam arī dažādus citus pasākumus, ja mums palūdz. Piemēram, piedalījāmies Muzeju naktī, kur iepazīstinājām ar LU māju, palīdzējām arī Absolventu dienā.

Vēl mums ir ļoti labs projektu konkurss. Šogad tam ir atvēlēti 30 000 eiro, un studējošie var iesniegt savus projektus un saņemt finansējumu. Viens no pazīstamākajiem projektiem, kam mēs piešķīrām naudu, bija Grenlandes projekts (Universitātes zinātnieki bija ekspedīcijā Rasela ledājā, Grenlandē), mēs atbalstījām arī LU orķestra „The Queen Simphony” koncertu un tautas deju ansambļa „Dancis” 70. gadu jubilejas koncertus. Vēl ir citi pētniecības projekti, kam iedodam naudiņu. Piemēram, katru gadu SZF politikas zinātnes studenti brauc uz Briseli un apmeklē dažādas Eiropas Savienības iestādes. Vēl mums ir ikgadējās talkas un asins donoru dienas.

Kas gaidāms jaunajā studiju gadā?

Atsāksies sociālā programma „Culture exchange program” un mentoringa programma, līdz ar to ir ļoti daudz darba. Nereti darbi ir neprognozējami. Jaunajā gadā darīsim šīs pašas lietas, par ko jau runājām – sociālā programma, budžeta vietas, mentorings, dienesta viesnīcas un kursi. Nākamais gads izskatās pēc ārvalstu sadarbības gada, jo septembrī esam uzaicināti ciemos uz Baltkrievijas Universitāti. Viņiem ļoti patīk pie mums, viņi ir sajūsmā par LU, un mēs plānojam veiksmīgu sadarbību. Oktobrī ir UNICA Romā, kurp brauks mūsu padomes pārstāvji, novembrī  - „European Quality Assurance Forum” (EQAF) šeit, bet decembrī mēs dosimies uz Somiju. Mums ir spēcīga sadarbība starp augstskolām.

Ko jūs ieteiktu nākamajiem studentiem, kuri varbūt vēl šaubās, vai izvēlēties LU?

Ieteiktu izdomāt kārtīgi. Vissliktākais varētu būt tas, ka tu iestājies augstskolā un tev nepatīk, jo, ja tev patiks, tad viss izdosies. To saku pēc savas pieredzes. Katrai jomai ir sava specifika. Ja es, ejot uz juristiem, īsti nebiju pārliecināta, vai šī ir mana īstā vieta, tad patlaban, beigusi kursu krimināltiesībās bakalauriem, saprotu, ka tas ir forši. Par mani jau smejas, ka par pedofiliem es varot stāstīt divas stundas no vietas… Tas ir mans lauciņš.

Latvijas Universitāte, manuprāt, ir labākā, man sirdij tuvākā augstskola. Mūsu spēks ir studiju daudzveidībā. Tu iepazīsti daudz jaunu cilvēku, un tas ir ļoti forši. LU ir ļoti daudz iespēju, ja vien paši esam par to informēti un tās izmantojam. Tu vienkārši vari stāvēt, un tev metīs pretī visu, jo iespējas, ko darīt studiju laikā un ārpus tām, ir fantastiskas. Ja vien tas ir tas, ko gribi, un ir iespēja studēt LU, tad uz turieni noteikti būtu arī jāiet.

 
Lasi arī iepriekšējās intervijas ar Signi Skuteli:

LU Studentu padomē plāno palielināt kvotas RPIVA studentiem

LU SP priekšsēdētāja Signe Skutele: Aicinu vispirms domāt par kvalitāti un tikai tad "griezt" budžeta vietas