Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Latvijas Universitātes folkloristi prof. Janīnas Kursītes vadībā dodas ekspedīcijā uz Daugavpils novadu
Ekspedīcijas koordinatore, LU docente Jolanta Stauga
30.06.2017

No 1. līdz 7. jūlijam Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes studenti un pedagogi kopā ar Daugavpils Universitātes mācībspēkiem un studentiem prof. Janīnas Kursītes vadībā dosies iepazīt Daugavpils novada savdabību.

Šī būs jau otrā tradicionālās kultūras un mutvārdu vēstures ekspedīcija Daugavpils novadā. Pērn vasarā ekspedīcijas dalībnieki uzklausīja vecākās paaudzes iedzīvotāju dzīvesstāstus Skrudalienas, Demenes, Salienas, Vecsalienas pagastos un iepazina dzīvi, vērtības un tradīcijas Baltkrievijas pierobežā.

Ziemā – decembrī – Latvijas Universitātē notika zinātniska konference “Baltu un slāvu kultūru mijiedarbība  Latvijā: Latgales piemērs”, kurā par to, kas gūts ekspedīcijā, stāstīja tās dalībnieki. Konferencē varēja uzzināt par stiprajām pierobežas vecticībnieku tradīcijām, par to, kā Daugavpils novada vizuālajā ainavā sadzīvo baltiskā un slāviskā zīmes,  kāds ir padomju laiks iedzīvotāju mutvārdu atmiņā, kādi ir Daugavpils novada pierobežas ļaudis un kādi vispār ir nomalē mītošo iedzīvotāju konkrētie piesaistes punkti Latgales reģionam, Latvijas valstij un kultūrai.

Šogad lauka pētījuma areāls tiks paplašināts, ietverot tajā ne tikai jau pērn iepazītos pierobežas pagastus, bet arī no pierobežas daudz tālāk esošos –  Medumu, Kalupes, Līksnas, Vaboles u.c. – pagastus.

Ekspedīcijas mērķis ir plašs – izpētīt Daugavpils novadā dzīvojošo tautību, reliģisko konfesiju pārstāvju identitātes aspektus, apzinoties, ka tā ir visai Latvijai nozīmīga kultūras bagātība.

Ekspedīcijā piedalīsies Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes pasniedzēji, studenti, kā arī Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma topošie videooperatori, kuri sagatavos videosižetu par ekspedīcijas gaitu, kas plašākai publikai tiks rādīts iecerētajā rudens konferencē “Identitātes un vērtību meklējumi: Daugavpils novads” Letonikas kongresa ietvaros (Rīgā, 27. oktobrī).

LU Humanitāro zinātņu fakultātes rīkotajām ekspedīcijām Latvijas novados ir jau 17 gadus  ilga tradīcija. Ekspedīciju rezultāti atspoguļoti daudzās publikācijās un atsevišķos rakstu krājumos.  Nupat – 2017. gada pavasarī – klajā nāca monogrāfisks rakstu krājums “Diždundaga. Apcerējumi par Dundagas novadu” (apgāds “Zinātne”).

Jau otro gadu Latvijas Universitātes pētnieki un studenti ekspedīcijas darbu veic kopā ar Daugavpils Universitāti. Abu ekspedīciju materiālus iecerēts apkopot rakstu krājumā par Daugavpils novadu.

Ekspedīcija notiek ar Latvijas Universitātes,  Daugavpils Universitātes, Daugavpils novada domes  un Valsts pētījumu programmas „Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtība” projekta 6.2  „Vērtību aspekti Letonikā” atbalstu.