Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! LU prorektore Ina Druviete piedalās “Izglītība 2030” Uzraudzības komitejas sanāksmē Ņujorkā
Sintija Rumpe, LU humanitāro un izglītības zinātņu jomas prorektores asistente
28.06.2017

Profesore Ina Druviete, Latvijas Universitātes prorektore humanitāro un izglītības zinātņu jomā, ir Latvijas pārstāve UNESCO programmas “Izglītība 2030” Uzraudzības komitejas II Reģionālajā grupā.

No 28. līdz 30. jūnijam Ņujorkā tiek rīkota UNESCO programmas “Izglītība 2030” Uzraudzības komitejas sanāksme. Tā organizēta ciešā sasaistē ar ANO Ģenerālās asamblejas prezidenta sanāksmi par ilgtspējīgas attīstības mērķi Nr. 4 “Izglītība visiem”.

UNESCO “Izglītība 2030” Uzraudzības komiteja (Steering Committee) ir nozīmīgākā ekspertu līmeņa institūcija, kas nodrošina mērķtiecīgu virzību uz “Izglītība 2030” Rīcības programmas īstenošanu visā pasaulē. Rīcības programma “Izglītība 2030” paredz nodrošināt iekļaujošu, taisnīgu, kvalitatīvu izglītību un mūžizglītības iespējas visiem. Programmu apstiprinājušas 184 UNESCO dalībvalstis, arī Latvija, 2015. gada novembrī.