Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Studenti iesaistās Torņakalna apkārtnes attīstības risinājumu izstrādē
Diāna Orlovska, LU Infrastruktūras departaments
15.06.2017

2017. gada aprīlī un maijā projekta “Live Baltic Campus” ietvaros norisinājās divi pasākumi, kuros arhitektūras, telpiskās plānošanas, ģeogrāfijas un vides zinātnes studenti no LU un arhitektūras un dizaina studenti no RISEBA FAD izstrādāja un plānošanas ekspertiem prezentēja savus ieteikumus mobilitātes risinājumiem un teritorijas attīstībai LU akadēmiskajā centrā Torņakalnā un tā apkārtnē.

Pārdaugava un īpaši LU akadēmiskā centra apkārtne ir teritorija ar strauju attīstību, un tuvāko 10 gadu plāni paredz būtiskas izmaiņas tās pašreizējam veidolam. Šobrīd akadēmiskā centra tuvākajā apkārtnē dominē rūpnieciska ainava – ražotņu, noliktavu un biroju ēkas, kurā ik dienu strādā ap 5000 darbinieku un ir tikai 600 pastāvīgo iedzīvotāju. Pēc akadēmiskā centra pabeigšanas šajā teritorijā pastāvīgi uzturēsies arī ap 12 000 LU studentu, vairākas reizes palielinot cilvēku plūsmu apkaimē un tās tuvumā. Papildus tam teritorijā tiek plānoti arī vairāki nozīmīgi infrastruktūras attīstības projekti, piemēram, tunelis Raņķa dambja un Vienības gatves savienošanai un Rail Baltica, kā ietvaros iecerēts būvēt multimodālo transporta mezglu un tuneli Raņķa dambja un Vienības gatves savienošanai.

Līdz ar šo projektu attīstību aktuāli ir kļuvuši jautājumi par apkārtnes pilsētvides dzīvojamību un pieejamību arī kājāmgājējiem, velosipēdistiem un citiem mazāk aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem. Viena no sabiedrības grupām, kuras viedoklis un ieteikumi teritorijas risināšanai tika uzklausīti projekta ietvaros, ir studenti. Kolokvijā un kursa darbā studenti iepazinās ar pašreizējiem teritorijas attīstības plāniem un izstrādāja tiem alternatīvas, fokusējoties uz cilvēka vietu šajā teritorijā.

Studentu kolokviju 27. aprīlī atklāja eksperti ar prezentācijām par teritorijas attīstības līdzšinējiem plāniem: Māra Kalvāne no SIA “Metrum”, Jānis Bidzāns, SIA “BRD”, Rihards Ieviņš, SIA “Ie.La arhitekti”, kā arī Artis Zvirgzdiņš no “a4d.lv” . Ekspertu prezentāciju video pieejams ŠEIT [https://www.youtube.com/watch?v=Z13vtRp9sJs&list=PLpJu7Tvjz2lYuXnxZ4t0JlIuusygSFoi7].

Kolokvija turpinājumā studenti četrās grupās piedāvāja risinājumus esošo infrastruktūras projektu pārveidei. Tie tika veidoti ar mērķi tuvināt plānotos projektus cilvēcīgam mērogam, uzlabot teritorijas iekšējo sasaisti – tostarp piekļuvi topošajai Mūkusalas promenādei – , kā arī integrēt teritorijas nākotnes vīzijā zaļās un publiskās zonas. Studenti teritorijas sabalansētākai attīstībai ieteica novirzīt tramvaja līniju gar plānoto multimodālo transporta mezglu un LU akadēmisko centru, plānoto tuneli pārvirzīt no akadēmiskā centra teritorijas vidus uz tās ZA pusi, kā arī tuneļa vietā būvēt tiltu – Raņķa dambja pārvadu.

Savukārt 24. maijā Live Baltic Campus projekta dalībnieki un starptautiskie partneri pulcējās RISEBA Arhitektūras un dizaina fakultātē (RISEBA FAD), kur norisinājās arhitektūras 3. kursa studentu veikta apjomīga pētījuma skate par akadēmisko centru attīstības perspektīvām Pārdaugavā. Četrus mēnešus studenti pasniedzēju Tomasa Štelmaha (Thomas Stellmach), Ilzes Paklones un Viestura Celmiņa vadībā pētīja un veidoja pilsētvides dizaina risinājumus dzīvojamai, ērtai un drošai pilsētvidei Pārdaugavā, ņemot vērā, ka tajā atrodas vairāki akadēmiskie centri, kuros tuvā nākotnē atradīsies līdz pat 25-30 tūkstošiem cilvēku. Tā kā akadēmiskajiem centriem ir būtiska nozīme inovatīvas tautsaimniecības attīstībā, studentu pētījums pastiprināti pievēršas dzīvojamības, sasniedzamības, publiskās ārtelpas un publisko pakalpojumu piedāvājumam, veidojot Pārdaugavu par saistošu vidi ne vien studijām, bet arī darbam un dzīvošanai.

Īpaša uzmanība pētījumā veltīta integrētai un pievilcīgai LU akadēmiskā centra attīstībai. Studentu izstrādātie dizaina piedāvājumi liek uzsvaru uz akadēmiskā centra iekļaušanos Pārdaugavas publiskajā ārtelpā un tā sasniedzamības no apkārtējām teritorijām uzlabošanu. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu teritorijas attīstību, izveidotie scenāriji ierosina veidot kompaktu autoostas un multimodālā mezgla savienojumu sliežu ceļa ZA pusē. Scenārijos tiek ierosināts veidot arī gājēju tiltu zem sliežu uzbēruma, nodrošinot ērtu piekļuvi sabiedriskajam transportam gan autobusu, gan vilcienu pasažieriem.

Apjomīgā un vizuāli bagātā pētījuma rezultāti tiks prezentēti Livable City Forum konferences ietvaros Rīgā, LU DAC un LNB 2017. gada 5.-6. oktobrī.

Gan studentu kolokvija darbus, gan RISEBA kursa darbus komentēja žūrija, kurā piedalījās nozares profesionāļi un iesaistīto pušu pārstāvji: Ineta Tumaševska, LU attīstības projektu daļas vadītāja un arhitekte, Anita Kazina, Live Baltic Campus projekta vadītāja un projekta koordinatore Diāna Orlovska (LU), Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvis Jānis Andiņš, LNB galvenā arhitekte Nita Apsīte, Dr.arch. Ilze Paklone, Dr.geogr. Pēteris Šķiņķis, arhitekts Egons Bērziņš. RISEBA FAD žūrijā piedalījās Berlīnes Tehniskās universitātes (Technische Universität Berlin) pilsētplānošanas katedras profesors Ali Saads (Ali Saad), Stokholmas Universitātes profesors un Stockholm Resilience Centre pētnieks Ēriks Andersons (Erik Anderson), Rīgas pilsētas arhitekta biroja vadītājs Gvido Princis un biroja projektu vadītājs Aleksands Feļtins un Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji Aigars Kušķis (Vēsturiskā centra plānošanas nodaļa) un  Lauma Auziņa T(teritorijas plānojuma nodaļa). Eksperti augsti novērtēja studentu ieguldīto darbu un izstrādātos risinājumus, kā arī izteica interesi izmantot studentu idejas teritorijas veidošanā.

Projekts Live Baltic Campus norisināsies līdz šī gada beigām. Tā ietvaros paredzēti vēl vairāki pasākumi un pētnieciskas aktivitātes ar mērķi iesaistīt sabiedrību pilsētplānošanas norisēs un stiprināt Latvijas Universitātes kā viena no būtiskākajiem apkaimes iemītniekiem lomu teritorijas attīstības procesos.

-----

Projekts “Live Baltic Campus: Akadēmiskie kompleksi kā iespēja sabiedrības iesaistei pilsētvides plānošanā" ir Centrālā Baltijas jūras reģiona projekts, ko Latvijas Universitāte īsteno sadarbībā ar citām Baltijas reģiona augstskolām, pilsētu plānošanā iesaistītām institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm.

Vairāk informācijas par projektu: www.livebalticcampus.eu un www.tornakalns.lv/live-baltic-campus