Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, profesors Mārcis Leja 2013. gada izlaidumā.
Foto: Toms Grīnbergs
Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, profesors Mārcis Leja 2013. gada izlaidumā. Foto: Toms Grīnbergs

AKTUĀLI! Starptautiskajā žurnālā “Helicobacter” publicēts LU Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta raksts

30.05.2017

Latvijas Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktora profesora Mārča Lejas vadībā tapušais raksts "Detection of gastric atrophy by circulating pepsinogens: a comparison of three assays" (“Kuņģa gļotādas atrofijas diagnosticēšana, izmantojot pepsinogēnus: trīs metožu salīdzinājums”) 29. maijā publicēts starptautiski citējamā žurnāla “Helicobacter” online versijā.

Īss raksta kopsavilkums

Pētījumā tika veikts  trīs komerciālo, pašlaik pieejamo un pielietoto, metožu salīdzinājums  kuņģa gastrīta atrofijas diagnostikā,  nosakot seruma marķieru - pepsinogēnu līmeni asinīs.  Tika salīdzinātas Japānā, Eiropā un Krievijā, rajonos ar paaugstinātu vēždraudes risku,  pielietotās testa metodes, izmantojot identisku pacientu grupu. Pētījuma rezultātā tika iegūta laba korelācija starp visām trim pepsinogēnu testa sistēmām,  nosakot līdzīgus pepsinogēnu līmeņus pacientu paraugos.  Tomēr tiem ir neprecizitātes kuņģa atrofijas diagnosticēšanā, kā arī pepsinogēnu testa sistēmas netiek  rekomendētas pielietošanai plašam kuņģa vēždraudes skrīningam.  Tika vērsta  uzmanība  uz pētījumu tupināšanu, citu biomarķieru identifikāciju, kuri,  kombinējot ar pepsinogēnu testēšanu, varētu uzlabot kuņģa vēždraudes riska diagnostiku.

Pētījums veikts sadarbībā ar ASV vadošās vēža pētniecības institūcijas – Nacionālā Vēža institūta (NCI) zinātniekiem. Projekts īstenots  VPP  - Valsts pētījumu programmas „Biomedicīna sabiedrības veselībai (BIOMEDICINE)” 2014-2017  projekta ietvaros.

Viss laboratoriskais darbs veikts Latvijā, Daces Rudzītes vadībā.

Raksta kopsavilkums apskatāms ŠEIT.