Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! Par “Mikrotīkls” ziedojumu pusmiljons eiro apmērā tiks īstenoti 12 Latvijas Universitātes projekti
Sabīne Spurķe, LU Komunikācijas un inovāciju departaments
05.04.2017

Latvijas Universitātes fonds par saņemto “Mikrotīkls” ziedojumu pusmiljons eiro apmērā īstenos 12 vērienīgus projektus.

 1. Datorzinātnes studiju programmu modernizācija;
 2. Eksperimentālās laboratorijas kristālu audzēšanas iekārtas izveide;
 3. Aptamēru biosensora izstrāde minimāli invazīvai gaišo šūnu nieru karcinomas diagnostikai;
 4. Redzes ergonomikas pētījumu vides attīstība;
 5. Rietumantantarktikas ledāju dinamika kā apkārtējās vides un klimata ilgtermiņa izmaiņu indikators;
 6. Prātnieka laboratorijas izveide;
 7. Laika intervālu mērītāju RTS2006 modernizācija;
 8. Magnētiskā lauka attēlošanas eksperimentālās iekārtas uzlabošana;
 9. “Staigā vesels” projekts;
 10. Trešās paaudzes nanosekvenatori biotehnoloģijas pētījumu attīstībai Latvijas Universitātē;
 11. Strukturālās līdzības topoloģiskā modelēšana: informācijas vizualizācijas topoloģiskā un eksperimentālā analīze;
 12. Projekts “Programmējam ar prieku”.

Projekts “Rietumantarktikas ledāju dinamika kā apkārtējās vides un klimata ilgtermiņa izmaiņu indikators” uzskatāms par pirmo soli perspektīvai un ilglaicīgai Ukrainas un Latvijas zinātnieku sadarbībai, lai veiktu ģeofizikālos, glacioloģiskos un ekoloģiskos pētījumus Arktikā un Antarktikā. Tas ļaus attīstīt un pilnveidot zinātniskās kompetences polāro pētījumu jomā Latvijas Universitātē. Īstenojot projektu, tiks realizēta pirmā ekspedīcija uz Antarktiku. Ukrainas bāzes pieejamība Antarktikā sniedz unikālu iespēju Latvijas zinātniekiem pielietot savas zinātniskās iestrādes, kas pilnveidotas, īstenojot mūsdienu ledāju pētījumus Islandē un Grenlandē, pētot Rietumantarktikas ledājus Ukrainas Antarktikas bāzes apkārtnē.

Ar mecenāta atbalstu 13 000 EUR apmērā Datorikas fakultātes Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijā pētījuma „Strukturālas līdzības topoloģiskā modelēšana: informācijas vizualizācijas topoloģiskā un eksperimentālā analīze” ietvaros tiks izstrādāts un eksperimentāli testēts topoloģisks modelis, kurā strukturālā līdzība tiek reprezentēta ar telpiskām attiecībām. Pētījuma rezultāti tiks piemēroti saprotamāku, viennozīmīgāku un ātrāku saskarņu raksturošanai, bet nākotnē arī rekomendāciju izstrādei mācīšanās nolūkiem un kā pētniecības metode struktūru analīzei, attiecinot uz vizuāli telpiski reprezentējamiem objektiem un procesiem.

Projekta "Programmējam ar prieku" mērķis ir izveidot 100 mācību līdzekļu komplektus darbam ar Arduino savietojamiem mikrodatoriem Fizikas bakalaura studiju programmas kursa "Datori un Programmatūra 1"  kā arī LU robotikas pulciņa vajadzībām. Komplektā ietilpst mikrodators, dažādi sensoru moduļi kā arī vairāki LU izstrādāti moduļi, kas padarīs aizraujošākus un pieejāmakus pirmos soļus programmēšanā.

Pateicoties SIA "Mikrotīkls" ziedojumam, ko administrē LU fonds, Latvijas universitātes Fizikas un matemātikas fakultātes Lāzeru centrs un Magnētisku mīkstu materiālu laboratorija saņems jaunas iekārtas, kas tiks izmantotas augstas klases magnētiskā lauka attēlošanas iekārtas izveidei. Šīs iekārtas pamatuzdevums ir dažādu magnētisku struktūru raksturojošu magnētisko lauku attēlu iegūšana. Kā magnētiskā lauka mērītājs tiek izmantots neliels dimanta kristāls, kura iekšienē mākslīgi izveidoti piemaisījumi, jeb tā sauktie krāsu centri. Magnētiskā lauka attēlošanas eksperimentos tiek izmantoti Slāpekļa-Vakances centri. Tie izceļas ar to, ka tos apstarojot ar zaļu lāzera gaismu tie spīd sarkani, bet no tā, cik spoži tie spīd, iespējams pateikt, kādā magnētiskajā laukā atrodas krāsu centrs. Tā kā šie krāsu centri ir izkaisīti pa dimanta kristālu, tad iespējams reģistrēt spīdēšanas intensitāti, no katras konkrētās kristāla vietas, kas sniedz iespēju novērot pat ļoti nelielus magnētiskus objektus, un iegūt to magnētiskā lauka attēlus, kas parāda magnētiskā lauka sadalījumu, lielumu un virzienu. Šāda veida magnētiskā lauka izpēte pielietojama gan magnētisku mikro un nano struktūru izpētei, gan arī magnētisku plāno kārtiņu izpētei. Šāda izpēte, savukārt, ir svarīga visdažādākajās nozarēs, sākot no medicīnas, kur labi izpētīti magnētiski peldētāji spēs nogādāt zāles precīzi nepieciešamajai vietai, un beidzot ar viedo tehnoloģiju attīstību, kur precīzu plāno kārtiņu īpašību noteikšana var ne tikai ietaupīt ļoti daudz vērtīgu un grūti iegūstamu materiālu, bet arī atklāt jaunas materiālu īpašības.

Projekta "Staigā vesels" mērķis ir uzlabot veselības stāvokli un dzīves kvalitāti otrā tipa diabēta pacientiem ar intervāla treniņa metodi. Tiks izvērtēta hipotēze, ka intervāla treniņiem ilgtermiņā ir pozitīvs efekts uz pacientu glukozes līmeni asinīs. Treniņi paredzami kā staigāšana ar pamīšus augstu un zemu intensitāti, ko vada un mēra sensori un lietotne mobilā viedā iericē.Projekta beigās aprobētās metodes un izstrādāto tehnoloģiju risinājumi tiks popularizēti un darīti pieejami plašai publikai. Projektu īstenos LU Datorikas fakultāte sadarbībā ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Endokrinoloģijas centru un Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmiju.

Redzes ergonomikas kabineta izveide dos iespēju redzes zinātniekiem pētīt multifaktoriālo īpašību (redzes, ekrāna, darba vides) ietekmi uz redzes funkcijām un attīstīt viedo diagnostikas metodi, kura ietvertu gan redzes parametru (acs akomodācijas un verģences, acs zīlītes, asaru plēvītes), gan cilvēka darba vides un viņa darba ieradumu monitoringa, kā arī apkārtējas vides monitoringa (apgaismojums, ekrāna, spožums, krāsu gamma, telpas mitrums) analīzi, lai izstrādātu jaunu veselības aprūpes pakalpojumu – individualizētu redzes sistēmas novērtēšanu, pielāgojot darba vidi cilvēka individuālajiem ieradumiem un paaugstinot redzes komfortu. Projekta sasniedzamie rezultāti – kabineta izveide, kur varēs nākt pacienti pārbaudīt dažādas redzes funkcijas, kas ikdienā netiek veiktas redzes speciālistu kabinetos; viedās kastītes izveide, kas dos iespēju iegūt redzes pētniekiem informāciju par vidi, kurā cilvēks ikdienā strādā, un meklēt darba vides faktoru saistību ar cilvēka redzes problēmām.

Savukārt projekta “Aptamēru biosensora izstrāde minimāli invazīvai gaišo šūnu nieru karcinomas diagnostikai” ietvaros plānots raksturot atlasītos aptamērus un iekļaut tos biosensora prototipā, kurš ļautu noteikt cirulējošo audzēja šūnu klātesamību asins vai urīna paraugos, nodrošinot minimāli invazīvu analīzes metodi nieru karcinomas attīstības stāvokļa raksturošanai.

Plašāka informācijas par projektiem.