Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! Līdz 2. maijam var pieteikt projektus radiācijas aizsardzības jomā CONCERT programmā
Elīna Pajuste, Dr.chem., LU Ķīmiskās fizikas institūts
16.03.2017

2017. gada 1. martā izsludināta projektu pieteikšana CONCERT programmā radiācijas aizsardzības jomā. Projektā jābūt iesaistītām vismaz trijām organizācijām no trijām Eiropas Savienības valstīm, un projektu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017. gada 2. maija plkst. 17.00 CET.

CONCERT – Eiropas Radiācijas Aizsardzības Pētījumu Saskaņotās programmas (Apvārsnis 2020) ietvaros tiek izziņots projektu uzsaukums radiācijas aizsardzības jomā.

CONCERT programmas mērķis ir Eiropas un nacionālo programmu ilgtspējīgas integrācijas veicināšana radiācijas aizsardzības jomā. Mērķa sasniegšanai esošos resursus ir plānots veltīt šādiem virzieniem:

  • apvienot Eiropas zinātniskās kopienas, kas saistītas ar radiācijas drošību, tādējādi veicinot kopējo kompetenci un mazinot neskaidrības dotajā jomā;
  • stiprināt integrācijas aktivitātes, iesaistot dažādu jomu ekspertus un infrastruktūru radiācijas drošības jautājumu risināšanā;
  • veicināt zinātnisko ekselenci, organizējot līdzfinansētas pētniecības programmas;
  • iesaistīt ieinteresētas organizācijas un sabiedrību radiācijas drošības jautājumu risināšanā;
  • veicināt esošās zinātniskās bāzes harmonisku izmantošanu visā Eiropā.

Galvenais koordinators ir Vācijas Federālais Radiācijas Drošības Centrs. Latviju pārstāv Latvijas Universitāte.

2017. gada projekta uzsaukumā ietvertās tēmas.

Iesniegšanas termiņš 2017. gada 2. maijs 17:00 CET

Projektā jābūt iesaistītām vismaz 3 organizācijām no 3 Eiropas Savienības valstīm vai EURATOM programmā iesaistītām valstīm.

Projekta izpildes noslēgums – ne vēlāk kā 2020. gada 29. februāris.

Saites uz projektu izsludināšanas dokumentiem:

Kontaktinformācija:

CONCERT programmas mājaslapa.
LU pārstāvis: Ķīmiskās fizikas institūts, Dr.chem. Elīna Pajuste
E-pasts: elina.pajuste@lu.lv
Tālrunis:  67033937, 29560513
Adrese:  Jelgavas iela 1, 317. telpa, Rīga, LV-1004