Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! 3. un 4. martā LU notiek starptautisks simpozijs “Smilts un stikls” un ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju seminārs
Agnese Kukela, LU ĢZZF Vides zinātnes nodaļas pētniece
03.03.2017

Latvijas Universitātes (LU) 75. zinātniskās konferences un Valsts pētījumu programmas projekta "GEO" ietvaros notiek starptautisks simpozijs “Smilts un stikls”, kas norisinās LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā 2017. gada 3. un 4. martā.

Simpozijs pulcē dažādu zinātnisko jomu pārstāvjus, kas ir saistīti un pēta smiltis vai smilšu izmēra daļiņas, kā arī dažādās to metamorfozes, kausējumus un modifikācijas, smilšu augsnes un smiltis vides tehnoloģijās, kā arī smiltis un stiklu toponīmos, folklorā, literatūrā, mākslā un pārtikā, tādējādi veicinot jaunu redzējumu un dažādu jomu pētnieku mijiedarbību nākotnē un savstarpēju multidisciplināru pētījumu attīstību.

Simpozija ietvaros LU Bibliotēkas Dabaszinātņu bibliotēkā tiek rīkota izstāde “Smilts un stikls no zinātnes līdz mākslai”, kas būs apskatāma no 3. marta līdz 31. maijam.

Simpozija programma:

3. marts

4. marts

Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju seminārs

Vienlaikus ar simpozija sesijām 3. martā notiek ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāju seminārs "Skola: zīmes smiltīs un smiltis kā zīmes".

Semināra ietvaros LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docente Vija Hodireva skolotājus iepazīstina ar Ģeoloģijas muzeja pedagoģisko programmu, savukārt docents Māris Krievāns sniedz informāciju par Latvijas derīgajiem izrakteņiem, papildinot lekciju ar praktiskajiem demonstrējumiem, ko skolotāji varēs izmantot ikdienas darbā ar skolēniem.

Tāpat notiek praktiskās skolotāju darbnīcas. LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes docente Gunta Kalvāne sadarbībā ar LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asoc. prof. Ditu Nīmanti vada diskusiju par biežākajām problēmsituācijām klasē, kas nereti ir kā smiltis skolotāju kurpēs.

Skolotāju seminār "Skola: zīmes smiltīs un smiltis kā zīmes" programma.