Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas docents Jurijs Ņikišins.
LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas docents Jurijs Ņikišins.
LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas docents Jurijs Ņikišins. LU SZF Komunikācijas studiju nodaļas profesore Vita Zelče.
AKTUĀLI! LU doktorantiem stāstīs par kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem pētījumiem
Vita Zelče, LU SZF profesore
06.01.2017

9. janvārī, plkst. 18.15 LU Sociālo zinātņu fakultātes (SZF) 414. auditorijā Lomonosova ielā 1a notiks doktorantiem paredzētā studiju kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” 2017. gada pirmā nodarbība, kas veltīta sociālo zinātņu kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem pētījumiem.

Nodarbības uzdevums ir palīdzēt doktorantiem sakārtot zināšanas par sociālo zinātņu pētījumu veidiem, to attīstību, lietošanas iespējām un metodoloģiskajām pieejām. Tās pirmo daļu “Kvantitatīvie pētījumi” vadīs LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas docents Jurijs Ņikišins, un otro daļu “Kvalitatīvie pētījumi” – Komunikācijas studiju nodaļas profesore Vita Zelče.

Nākamā kursa “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” nodarbība notiks 16. janvārī. Tā būs veltīta hermeneitikai un politikas zinātnei, un šīs nodarbības vadīs Komunikācijas studiju nodaļas profesore Skaidrīte Lasmane un Politikas zinātnes nodaļas profesors Juris Rozenvalds.

Arī 23. janvāra nodarbībai divas tēmas – “Kvantitatīvo socioloģisko aptauju datu analīze” un “Datu analīze”. To vadīs Socioloģijas nodaļas docents Mareks Niklass.

Kurss “Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija” visupirms adresēts komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmu 1. un 2. kursa studentiem. Tā nodarbības iespējams apmeklēt arī citu LU doktora studiju programmu studentiem, kuri vēlas apgūt sociālo zinātņu metodoloģiju vai papildināt zināšanas tajā.

Laipni lūdzam!