Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Aizvadīta konference „Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā"
Evija Zača, LU SZF SPPI zinātniskā sekretāre
14.06.2018.

13.jūnijā notika valsts pētījumu programmas „Inovācija un ilgtspējīga attīstība: Latvijas pēckrīzes procesi globālā kontekstā" (VPP SUSTINNO) noslēguma konference.

Konferences pirmajā daļā tika prezentētas valsts pētījumu programmas SUSTINNO ieceres un sasniegtie rezultāti īstenotajos četros apakšprojektos. Apakšprojektu vadītāji un pētnieki sniedza informāciju par izpētīto tādos jautājumos kā uzņēmējdarbība un tautsaimniecība, vide un resursu izmantošana, sabiedrības vērtīborientācija, sabiebrības atjaunošanās, kā arī ilgtspējas sociālā dimensija un sociālā inovācija. Prezentāciju noslēgumā izvērsās diskusijas par iegūtajiem rezultātiem.

Pēc kafijas pauzes norisinājās posteru sesija. Tajā konferences dalībnieki varēja iepazīties ar posteriem, kuros koncentrētā veidā tika atspoguļoti apakšprojektu galvenie atzinumi. Posteru autori labprāt iesaistījās diskusijās ar interesentiem un sniedza atbildes uz interesējošajiem papildinošajiem jautājumiem.

Konferences trešajā daļā notika paneļdiskusija “Ilgtspējīgas attīstības izaicinājumi Latvijā: problēmas un iespējas”, kurā piedalījās valsts iestāžu (Valsts kancelejas, Latvijas Bankas, Labklājības ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra), kā arī vides aizsardzības organizācijas “Zaļā brīvība” pārstāvji. Diskusijā tika runāts par dažādām tēmām – par politisko cinismu un apātiju, kopienas pašorganizēšanos, zemo nodokļu morāli, uzņēmējdarbības ilgtspējīgu attīstību, sociālo nevienlīdzību un cilvēka cienīgu dzīvi, videi draudzīgu rīcību un ilgtspējīgu vides pārvaldību. Diskusijas laikā vairākkārt gan no pētnieku, gan no valsts pārvaldes ekspertu puses izskanēja aicinājums šī pētījuma vērtīgos rezultātus plašāk izplatīt sabiedrībā, tai skaitā politikas veidotājiem.

Noslēgumā tika prezentētas četras grāmatas, kas ir tapušas šī projekta rezultātā: “Inovatīvi risinājumi ceļā uz ilgtspēju: sabiedrība, ekonomika, vide”, “Competitiveness of Latvian Enterprises in External Markets”, “Ilgtspējīga attīstība un sociālās inovācijas”, “Apmaldījušies brīvībā: anomija mūsdienu Latvijā”. Interesenti savā īpašumā varēja iegūt arī šo grāmatu drukātās versijas.