Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

AKTUĀLI! Apstiprināts Latvijas Universitātes 2017. gada publiskais pārskats
Sindija Iesalniece, LU Komunikācijas un inovāciju departaments
06.06.2018.

Jaunā veidolā iznācis Latvijas Universitātes (LU) 2017. gada publiskais pārskats, kurš veidots pārskatāmā veidā un kurā apkopota informācija par LU galvenajiem rādītājiem 2017. gadā studijās, zinātnē un pētniecībā, uzsvērta starptautiskā sadarbība, LU finanšu rādītāji un sasniegumi.

“Gada pārskats un tajā apkopotie dati ir lielisks atspēriena punkts nākamajam gadam, un pie sasniegtā Latvijas Universitāte nedomā apstāties. LU mērķis arvien ir 2020. gadā kļūt par vienu no vadošajām zinātnes universitātēm Baltijas reģionā, kas sagatavo un piesaista augsta līmeņa zinātniekus, kuri ar saviem atklājumiem spētu sekmēt gan Latvijas sabiedrības, gan valsts kopējo izaugsmi – Latvijas Universitātes vadugunis kopš 1919. gada,” uzsver LU rektors Indriķis Muižnieks.

Gada pārskatā akcentēta LU stratēģija, darbības virzieni un sasniegtais, LU stratēģisko mērķu karte, kā arī pārskatāmā veidā attēlota Universitātes struktūra, padotībā esošās iestādes. Elektroniskajā izdevumā var iepazīties arī ar 2017. gada LU vadības sastāvu, galvenajām lēmējinstitūcijām, personālu, LU darbiniekiem, kas 2017. gadā saņēmuši augsta līmeņa un nozīmes apbalvojumus.  Rodama koncentrēta un uzskatāma informācija par studiju programmām un studijas raksturojošie kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji. Iepazīšanās vērta ir zinātnes un pētniecības sadaļa, kurā apkopots LU zinātnieku devums zinātnisko publikāciju jomā, panākumi projektos un sadarbībā ar industriju. Gada pārskatā atspoguļoti Universitātes starptautiskie sasniegumi un starptautiskā sadarbība, fiksēti sadarbība slīgumi, ko LU noslēgusi gada laikā.

LU ārpus studiju dzīve ir tikpat darbīga, cik studiju dzīve. Gada pārskatā atrodama informācija arī par LU piedāvātajām sporta un kultūras iespējām un sasniegumiem, kas arī liek Latvijas Universitātes vārds izskanēt ne tikai Latvijā, bet arī plašāk pasaulē.

Gada pārskata noslēguma daļā iespējams pārskatāmā veidā iepazīties ar galvenajiem 2017. gada finanšu rādītājiem – ienākumiem, izdevumiem, kā arī par ziedojumiem un to izlietojumu.

Izdevumā uzsvērta LU stratēģija un vīzija — 2020. gadā ieņemt atzītu vietu starp Eiropas un pasaules pētniecības un inovāciju centriem un ar savu zinātnisko potenciālu dot ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā un sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

Visi interesenti aicināti plašāk iepazīties ar LU gada pārskatu šeit: