Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Didzis Elferts. © Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas un inovāciju departaments.
AKTUĀLI! Bioloģijas fakultātes dekāna amatā apstiprināts Didzis Elferts
Aija Pakalna, LU Komunikācijas un inovāciju departaments
28.05.2018.

Pirmdien, 28. maijā, Latvijas Universitātes (LU) Senāta sēdē par LU Bioloģijas fakultātes jauno dekānu apstiprināts asociētais profesors Didzis Elferts.

LU Senāts jaunajam dekānam vēlēja veiksmi, sekmes, izturību un augstus panākumus. Bioloģijas fakultātē Didzis Elferts ieguvis gan bakalaura, gan maģistra, gan doktora grādu, kā arī nepārtraukti tur strādā jau kopš 2006. gada – sākotnēji kā projektu vadītājs, bet vēlāk lektors, docents, asociētais profesors un katedras vadītājs. Jau divus gadus viņš ir bakalaura studiju programmas “Bioloģija” direktors.

D. Elferts dekāna amatam bija vienīgais kandidāts. Viņa pētījumu pamatvirziens ir dendroklimatoloģija, tomēr pēdējos gados par viņa darbu un hobiju vienlaikus ir kļuvusi arī datu analīze.

Kā prioritāro darbu jaunajā amatā D. Elferts nosauca studiju programmu akreditāciju, iestrādājot visas nepieciešamās izmaiņas - studentu aptaujās paustos ierosinājumus un norādījumus, ieteikumus no darba devējiem un jaunākās kopējās tendences. Tāpat fakultātē esot jāceļ zinātniskā aktivitāte, kas saistāma gan ar publikāciju sagatavošanu, gan pētījumu rezultātu prezentāciju sabiedrībai un citiem zinātniekiem. 

“Protams, ir svarīgi arī censties noturēt vismaz esošo studentu skaitu – tas ir liels izaicinājums, ņemot vērā pašreizējo demogrāfisko situāciju. Skolēnu interese par bioloģiju gan ir nemainīgi augsta – to varam redzēt gan izstādēs un atvērto durvju dienās, gan vienmēr aizpildītajās budžeta vietās. Vairāk ir jāturpina stāstīt un rādīt, ka zinātnieka darbs ir aizraujošs un potenciāls un ka arī bioloģijas studenti var nokļūt labi apmaksātās un ļoti interesantās darba vietās,” savus prioritāros darbus izklāstīja jaunais dekāns.

Būtiskas izmaiņas fakultātes darbā viņš nav plānojis. “Vēlos izteikt lielu pateicību dekāniem Nilam Rostokam un Uldim Kondratovičam, kuri strādāja krīzes un pēckrīzes periodā – man, pārņemot fakultātes vadību, nav nekādu akūtu problēmu,” sacīja D. Elferts, gan piebilstot, ka pēc tuvākas situācijas iepazīšanas, iespējams, tiks veikti uzlabojumi vispārējā personāla atalgojuma jautājumos, kas, viņaprāt, ir visai aktuāls jautājums.

LU Bioloģijas fakultātes dekāna amatā Didzis Elferts stāsies 1. jūlijā. Dekāna pilnvaras viņš pārņems no asociētā profesora Nila Rostoka, kam šogad beidzas otrais pilnvaru termiņš.

Interviju par Didža Elferta pētniecību, darbu un hobijiem var lasīt ŠEIT.