Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Foto: Toms Grīnbergs
LU forumu cikla Latvijas formula 2050 eksperti sprieda par efektīvu lēmumu pieņemšana biznesā un ikdienā
Andra Mangale, Forumu cikla “Latvijas formula 2050” projekta koordinatore
15.05.2018.

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes starptautiskās zinātniskās konferences “Jauni izaicinājumi ekonomikas un biznesa attīstībai-2018: produktivitāte un ekonomiskā izaugsme” ietvaros, 11. maijā, notika Latvijas Universitātes rīkotā forumu cikla “Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji” ekspertu diskusija “Efektīvu lēmumu pieņemšana biznesā un ikdienā”.

Ekspertu diskusijas “Efektīvu lēmumu pieņemšana biznesā un ikdienā” ievadā prezentācijas sniedza Latvijas Universitātes profesors, foruma cikla “Latvijas formula 2050. Attīstības scenāriji” projekta vadītājs Mārcis Auziņš (“Pareiza izvēle – māksla vai zinātne?”), Latvijas Universitātes asociētais profesors, Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš (“Labāki lēmumi labākai dzīvei. Īstermiņa un ilgtermiņa lēmumu pieņemšanas stratēģijas”), SEB bankas valdes loceklis Kārlis Danēvičs (“Lēmumu pieņemšana ekonomisko ciklu un pārkaršanas negatīvo seku mazināšanai”), Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks (“2021+ izvēles Latvijai”).

Diskusijā eksperti uzsvēra to, ka efektīva lēmuma pieņemšana biznesā un ikdienā – gan indivīda dzīves pasaules mēroga, gan arī uzņēmumu un politiskajos lēmumos paredz noteiktas cilvēka spējas, vai spēju salikumu. Dažas no šīm spējām ir saistītas ar cilvēka talantiem, citas ar pieredzi. Lēmuma pieņemšanā šajā salikumā nozīmīgas ir arī dzīves laikā izkoptās īpašības, kas veido platformu atbildīgai lēmumu pieņemšanai īstajā laikā un īstajā vietā. Tomēr, lēmumus visbiežāk nepieņem Robinsoni uz neapdzīvotas salas. Tātad lēmumiem ir jābūt arī tādiem, kurus akceptē tie, kas ir iesaistīti to īstenošanā. 

Sarunas gaitā tika iezīmēts arī vēl viens būtisks aspekts, ko ir vērts pieminēt lēmuma pieņemšanas analīzē – ir lēmumi, kuri izriet no apzinātas nepieciešamības, izkalkulējot tās algoritmus, un ir arī tādi lēmumi, kurus ir savā iztēlē uzbūruši viedi vizionāri. Un tieši šādu lēmumu pieņemšanas veiksme ir atkarīga no tā, vai tiem notic un vai to iniciatoram ir pietiekams enerģijas potenciāls, lai panāktu to īstenošanos.

Diskusija par efektīvu lēmumu pieņemšanu būtisku papildināja forumu cikla “Latvijas formula 2050” iepriekš forumos iepriekš paustās atziņas.

Ekspertu diskusija “Efektīvu lēmumu pieņemšana biznesā un ikdienā” tiek rīkota kā iesildīšanās debate forumu cikla “Latvijas formula 2050” trešajam forumam “Latvija ceļā uz viedvalsti. Izglītības, zinātnes un tehnoloģiju sintēze”. Tajā izteiktie galvenie ekspertu secinājumi un priekšlikumi tiks izmantoti trešā foruma satura koncepcijas izveidē.

Trešais forums “Latvija ceļā uz viedvalsti. Izglītības, zinātnes un tehnoloģiju sintēze” ir iekļauts IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresa programmā un tas notiks 20.jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.