Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Liepājas Universitātes Letonikas lasījumi LU Akadēmiskajā bibliotēkā: Pētniecības fokusā Lejaskurzeme
Edgars Lāms, Liepājas Universitāte
16.04.2018.

2018. gada 19. aprīlī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rūpniecības ielā 10, Rīgā) notiks Liepājas Universitātes (LiepU) trešie Letonikas lasījumi. Lasījumi sāksies (12.00) ar Akadēmiskās bibliotēkas direktores Dr. h. c. philol. Ventas Koceres, LU prorektores humanitāro un izglītības zinātņu jomā, LZA akadēmiķes, profesores Dr. habil. philol. Inas Druvietes un LiepU rektores, LZA akadēmiķes, profesores Dr. habil. philol. Daces Markus uzrunām.

Pēc uzrunām paredzēti divi priekšlasījumi. Pirmajā priekšlasījumā LiepU Kurzemes Humanitārā institūta pētniece, Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes asociētā profesore Dr. philol. Ieva Ozola stāstīs par Lejaskurzemes izlokšņu valodas sintakses īpatnībām, iezīmējot iespējamās Lejaskurzemes izlokšņu un lietuviešu valodas un tās izlokšņu sintaktiskās paralēles. Priekšlasījums balstīts divdesmit gadu ilgā pētniecības procesā un šajā laikā uzkrātajos  izlokšņu valodas materiālos.  

Otrais priekšlasījums pievērš uzmanību Kurzemes cilmes rakstnieku pētniecībai LiepU Kurzemes Humanitārajā institūtā (grāmatu sērija “Kurzemes rakstnieku silueti”) un vienam no Liepājā dzimušajiem literātiem,- populārajam bērnu literatūras autoram Mārim Rungulim, analizējot Kurzemes motīvus un to savdabību viņa darbos.  Šo tematiku priekšlasījumā atklās Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektore, doktorante Mg. philol. Sandra Okuņeva.

Lasījumu noslēgumā  norisināsies Liepājas Universitātes jaunāko zinātnisko izdevumu atvēršanas svētki, ko vadīs LiepU Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne, asociētā profesore Dr. philol. Zanda Gūtmane. Tiks prezentēts LiepU humanitāro un mākslas zinātņu žurnāla “Scriptus Manet” 6. numurs, kā arī tikko EBSCO datu bāzē iekļautais zinātnisko rakstu krājums “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” Nr. 23. Gan žurnālu, gan rakstu krājumu varēs saņemt rakstu autori, redakcijas kolēģijas locekļi un recenzenti.

Pasākuma laikā darbosies arī Liepājas Universitātes jaunāko grāmatu un žurnālu tirdziņš.

Aicinām iepazīt Liepājas Universitātes zinātnieku pētnieciskās idejas un jaunākos sasniegumus!

Uz tikšanos!