Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU Akadēmiskā bibliotēka saņems dāvinājumu – Baltkrievijas zinātniskās grāmatas
Linda Eltermane, LU Akadēmiskā bibliotēka
16.04.2018.

2018. gada 17. aprīlī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā (Rīgā, Rūpniecības ielā 10) notiks Baltkrievijas zinātnisko grāmatu dāvinājuma prezentācija un svinīga nodošana bibliotēkai. Viesosies Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Jakuba Kolasa Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktors, paleogrāfs un vēsturnieks Dr. hist. Aleksandrs Gruša (Александр Груша), kurš pasniegs bibliotēkai grāmatas.

Dāvinajums sastāv no piecdesmit piecām Baltkrivijas zinātniskajām grāmatām. Šie izdevumi atspoguļo Baltkrievijas zinātnieku, galvenokārt Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas, jaunāko pētījumu rezultātus, kas tika veikti tādās jomās kā vēsture, etnogrāfija, filozofija, literatūrzinātne, mākslas vēsture un antropoloģija. Starp šīm grāmatām ir fundamentāli, apkopojoši darbi, starptautisko zinātnisko konferenču materiāli, enciklopēdijas, retu izdevumu faksimilizdevumi, fundamentālo pētījumu publikācijas, seno bibliotēku katalogi un vēsturiskā vārdnīca.

Dr. hist. Aleksandrs Gruša zinātniskajā pasaulē pazīstams kā Baltkrievijas vēstures, īpaši, rakstiskās kultūras izveides perioda Lietuvas Lielhercogistē XII-XVI gs. un seno rokrakstu, pētnieks, vēsturisko avotu publikāciju metodiķis, paleogrāfs un bibliogrāfs. Viņš ir vairāk nekā 70 zinātnisko, t.sk. divu monogrāfiju un vairāku arheogrāfisko izdevumu, autors. Viesis ir daudzu apbalvojumu, kas saistīti ar ar seno rokrakstu izpēti, ieguvējs.

LU Akadēmisko bibliotēku un Baltkrievijas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Jakuba Kolasa Centrālo bibliotēku vieno ilggadēja sadarbība. Pateicoties tai, iepriekšējos gados dāvinājumos ir saņemtas baltkrievu grāmatas, kas papildinājušas LU Akadēmiskās bibliotēkas Baltkrievijas Informācijas centra krājumu.