Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” ietvaros notiek tālākizglītības kursi
Rita Ābele, projekta vadītāja
26.08.2010

LU realizētā ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” apakšaktivitātes „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” ietvaros ir uzsākta tālākizglītības kursu realizācija.

Projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) apakšaktivitātes 1.2.1.1.2. „Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana” ietvaros ir uzsākta tālākizglītības kursu realizācija visiem projektā iesaistītajiem profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem:

•         ar š.g. jūniju profesionālās pilnveides programmā „IT pamatprasmju pilnveidošanai” (Rīgā, Liepājā, Daugavpilī),

•         ar š.g. augustu profesionālās pilnveides programmā „E-mācību kursa veidošana MOODLE vidē” (Rīgā un visos Latvijas reģionos).

Tiek turpināta mācību materiālu un profesionālās pilnveides programmu izstrāde vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu profesionālitātes pilnveidei atbilstošajā mācību priekšmetā un novitātēs pedagogu darbam aktuālās jomās. Šajā sakarā š.g. 27.augustā tiek organizēts projekta darba grupu seminārs.

Papildu informācija: Rita Ābele, projekta vadītāja (tālr.: 67034033)