Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Pirmā kursa studenti iepazīst LU
Agnese Dzene, Universitātes Avīze
20.09.2010.

Latvijas Universitāte jau otro gadu septembra sākumā rīkoja pasākumu pirmkursniekiem „Iepazīsti LU!”. Šogad dažādas informatīvās lekcijas notika 2. un 3.septembrī LU galvenajā ēkā, Raiņa bulvārī 19. Lekciju mērķis bija iepazīstināt jaunos studentus ar studiju procesu Latvijas Universitātē un iedrošināt jaunajam studiju gadam.

LU Studentu servisa psiholoģe un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore Sarmīte Voitkāne stāsta, ka šādu informatīvu pasākumu organizēšana īpaši pirmā kursa studentiem pasaules augstskolās ir ierasta prakse. „Augstskolām jārūpējas par to, lai veiksmīgāk iekļautu pirmā kursa studentus, lai tie labi justos, nonākuši jaunā un nezināmā vidē, un tiktu sagatavoti tam, kas viņus sagaida” paskaidro S.Voitkāne.

Šogad uz lekcijām bija pieteikušies 764 studenti – tas ir gandrīz par 200 studentiem vairāk nekā pērn. LU Karjeras centra projektu vadītāja Rita Tālmane atklāj, ka „vislielākā interese gan pagājušajā gadā, gan šogad bija par lekciju “Studiju procesa organizēšana””. Tā kā iepriekšējā gadā uz šo lekciju bija pieteicies ievērojams skaits arī maģistrantūras studentu, šogad tika lemts organizēt papildu lekciju “Studiju procesa organizēšana maģistrantūrā”. Studenti šogad izrādīja lielu interesi arī par lekciju „Mācīšanās veidi”. To ikviens varēja skatīties arī tiešraidē LU portālā. Patīkams pārsteigums bija lielā interese par šo iespēju. Lekciju, kuru vadīja LU docente Ieva Margeviča, tiešraidē noskatījās vairāk nekā 1000 interesentu. Jāatzīmē, ka joprojām ir iespējams noskatīties lekcijas LU portālā video arhīvā.

Divu dienu garumā studenti tika aicināti apmeklēt lekcijas par dažādām tēmām. 2.septembrī notika lekcijas par studiju procesa organizēšanu pamatstudijās un maģistrantūrā un par mācīšanās veidiem. Tās vadīja LU Studentu servisa direktora vietniece Inta Jaunzeme un Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docente Ieva Margeviča. 3.septembrī LU Studentu servisa psiholoģe Sarmīte Voitkāne vadīja lekciju par iekļaušanos studiju vidē, LU Karjeras centra psiholoģe un karjeras konsultante Agita Šmitiņa sniedza ieskatu turpmākās karjeras plānošanā, savukārt pārstāvji no LU radio NABA, LU Fonda, dažādiem LU radošajiem kolektīviem, ko apvieno LU Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrība „Juventus”, u.c. iepazīstināja jaunos studentus ar LU piedāvātajām iespējām pasākumā „Esi aktīvs – iesaisties!”

Atšķirībā no pagājušā gada, šogad studenti brīvprātīgie, kas paši jau tikuši galā ar pirmkursnieku grūtībām, runāja ar auditoriju par dažādām tēmām lekcijā „Studiju procesa organizēšana pamatstudijās”.

Arturs Barščevskis, kurš pagājušajā gadā uzsāka studijas LU Medicīnas fakultātes Ārstniecības studiju programmas 1.kursā un apmeklēja pasākuma „Iepazīsti LU” lekcijas, uzskata, ka „tā ir lieliska iespēja iepazīties ar LU, jo ir daudz kas jauns un savādāks, nekā bija vidusskolā. Atkal jāsāk kāpt jaunās virsotnēs, un tas ir sarežģīti.” Viņš arī atzīst, ka šādas lekcijas ir noderīgas, „lai tiktu pāri stresam, spriedzei un lai veiksmīgi nokārtotu eksāmenus”. A.Barščevskis aicina jaunos studentus nepamest skolā iesākto un turpināt iesaistīties dažādās Universitātes aktivitātēs ārpus lekcijām – vai tā būtu dziedāšana korī, spēlēšana teātrī vai dejošana. Tā kā Arturs kopš pagājušā gada aktīvi darbojas Studentu servisā kā brīvprātīgais un ir iesaistījies arī LU Atturības un veselības izglītības veicināšanas biedrībā, šogad viņš piedalījās pasākuma „Iepazīsti LU” organizēšanā un palīdzēja jaunajiem studentiem rast atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.

Liene Romane, Fizikas un matemātikas fakultātes Matemātikas bakalaura studiju programmas 2.kursa studente, kura pagājušajā gadā apmeklēja informatīvās lekcijas un šogad iesaistījās pasākuma organizēšanā, stāsta, ka „Universitāte ir kā cita pasaule salīdzinājumā ar skolu. Sākumā viss šķiet nesaprotams un neierasts, tāpēc ir labi, ka šādos pasākumos tiek doti padomi, kā uzsākt studijas Universitātē. Daudziem ir vajadzīga arī tīri praktiska informācija (par e-talona lietošanu, studentu apliecību, stipendijām, kopmītnēm), jo tiem, kas nedzīvo Rīgā, arī tas viss ir kas jauns.” Liene jutusies gandarīta par iespēju šogad dot padomus un palīdzēt citiem pirmā kursa studentiem, daloties pieredzē un, iespējams, atturot viņus no kļūdām, ko pati nesen pieļāvusi.

Domājot par veiksmīgāku studentu adaptāciju jaunajā vidē, S.Voitkāne aicina studentus pašus izrādīt lielāku iniciatīvu – pie Universitātes personāla un pasniedzējiem noskaidrot radušos jautājumus gan par studiju procesu, gan par sadzīvi – un tāpat rosināt savstarpēju iepazīšanos un draudzību ar kursabiedriem, lai būtu vieglāk adaptēties jaunajā vidē un justos drošāk. Arī I.Margeviča aicina studentus būt aktīviem, organizējot dažādus pasākumus gan saistībā ar studiju procesu, gan neatkarīgi no tā. Bet LU Karjeras centra psiholoģe un karjeras konsultante Agita Šmitiņa uzskata, ka svarīgi ir izmantot studiju laiku lietderīgi, tāpat kā visus pieejamos resursus, jo LU studentiem bez maksas piedāvā apmeklēt gan dažādus seminārus un konsultācijas, gan studentu rīkotus pasākumus un citas aktivitātes.

Uz tikšanos „Iepazīsti LU!” pasākumos arī nākamgad!