Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU Gada balvas. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
LU Gada balvas. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
LU Gada balvas. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs LU rektors prof. Mārcis Auziņš. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs LU rektors pasniedz apbalvojumu Teoloģijas fakultātes docētājam Jurim Cālītim. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
Pasniegtas Latvijas Universitātes Gada balvas
LU Preses centrs
30.01.2015

Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā piektdien, 30. janvārī, notika LU darbinieku sapulce, kurā tradicionāli tika apbalvoti izcilākie zinātnieki, skolotāji, skolu direktori un LU darbinieki.

Sapulcē ziņojumu par pērnajā gadā paveikto un sasniegto nolasīja LU rektors profesors Mārcis Auziņš. Pēc tam tika pasniegtas LU Gada balvas, ko piešķir reizi akadēmiskajā gadā.

LU balva par sasniegumiem zinātnē šogad piešķirta sešiem zinātniekiem. Balva par zinātniskās skolas izveidošanu piešķirta profesoram Andrim Actiņam un docentam Jurim Cālītim. Balvu par oriģināliem pētījuma rezultātiem saņēma Medicīnas fakultātes profesors Mārcis Leja un LU Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece Inta Mieriņa. Savukārt par izcila promocijas darbu aizstāvēšanu apbalvoti Aleksandrs Belovs un Andris Levānas. A. Belova promocijas darba tēma ir „Adversary metodes izmantošana kvantu vaicājošajiem algoritmiem”, bet A. Levāna – „Tuvās vēstures ainas. Vēsturisko priekšstatu par Livoniju rašanās 13.gadsimta historiogrāfija”.

LU balvas par sasniegumiem zinātnē mērķis ir sekmēt LU stratēģijas izpildi virzībā uz zinātnes universitātes statusu. Balvu piešķir individuāliem pretendentiem no LU struktūrvienību un LU aģentūru zinātnisko institūtu personāla.

Tika pasniegtas zinātnes komunikācijas balvas: kategorijā „Mēneša pētnieks" tā šogad piešķirta LU Sociālos zinātņu fakultātes profesorei Skaidrītei Lasmanei (raksts „MĒNEŠA PĒTNIEKS Skaidrīte Lasmane: Dalīties tajā, ko atzīsti par vērtību, 2014. gada oktobris), savukārt kategorijā „Pētījums” balva piešķirta pētījuma „Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls” (raksts „PĒTĪJUMS: Priecīgus kapusvētkus!”, 2014. gada augusts) autorēm – Sociālo zinātņu fakultātes prof. Vitai Zelčei un LU komunikāciju zinātnes doktorantei Laurai Uzulei. Abu publikāciju autores ir LU studentes – Lauma Abramoviča un Katrīna Žukova un viņām piešķirti atzinības raksti. Zinātnes komunikācijas balvu mērķis ir popularizēt zinātnisko darbību un pētniekus Latvijas Universitātē, kā arī skaidrot šī darba nozīmību plašākai sabiedrībai un godināt izcilākos pētniekus, kas ar savu zinātnisko darbību spēj aizraut arī plašāku auditoriju. Balvas pretendentus izvēlas no visa gada garumā LU portālā publicētajos rakstu ciklos „Mēneša pētnieks" un „Pētījums” aprakstītajiem varoņiem. Balvas ieguvēju nosaka portāla lasītāju un žūrijas balsojums.

LU Skolotāju balvu un rektora atzinības rakstu šogad saņēma Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Inta Augustāne un Saldus 2.vidusskolas matemātikas skolotāja Skaidrīte Rozentāle. Savukārt Skolas direktora balva piešķirta Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei Guntai Bērziņai. Šīs balvas piešķir, lai izceltu un atbalstītu tos Latvijas skolu skolotājus un direktorus, kas devuši ievērojamu ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām LU.

Par LU Gada darbiniekiem šogad atzīts Inga Medvedis, Datorikas fakultātes laboratorijas vadītājs un Dace Simsone, Studentu servisa reģistra vadītāja. Apbalvojumu piešķir LU darbiniekiem, kuri nav no akadēmiskā personāla un ir veicinājuši LU studentu, darbinieku vai sadarbības partneru apmierinātību, darbā apliecinājuši tādas vērtības kā, piemēram, studentu, darbinieku vai sadarbības partneru vēlmju īstenošana un rezultātu sasniegšana, elastība un radoša pieeja darbam.

Video ieraksts