Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Klajā nākusi grāmata „Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātei 50”
Ilze Grante
13.11.2014

Latvijas Universitātes (LU) Apgāds ir izdevis un laidis klajā grāmatu „Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātei 50”

Grāmatā sakopoti raksti par augstāko ķīmijas izglītību Rīgā pirms Ķīmijas fakultātes dibināšanas, par fakultātes veidošanos, attīstību un pašreizējo stāvokli, fakultātes struktūrvienībām un studiju programmām. Tajā iekļauti arī spilgtākie absolventu atmiņu stāsti. Rakstu autori – fakultātes esošie un bijušie darbinieki un absolventi. LU prorektora Indriķa Muižnieka un LU Senāta priekšsēdētāja Māra Kļaviņa ievadvārdi.

Grāmatā ievietotas tagadējo darbinieku un bijušo (ilggadējo) docētāju īsbiogrāfijas, absolventu saraksts (norādot studiju programmas un beigšanas gadus), esošo un bijušo darbinieku saraksts (ar darba gadiem Fakultātē).

Grāmata ilustrēta ar tabulām, diagrammām un fotogrāfijām no fakultātes dzīves; 404 lappuses, ap 250 ilustrāciju.

Redkolēģija: Alberts Prikulis, Anda Prikšāne, Uldis Alksnis.

Grāmatas izdošanu finansiāli atbalstīja AS  „GRINDEKS” un uzņēmums „BioSan”.

Informatīvo atbalstu sniedza LU Arhīvs, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Koksnes Ķīmijas institūts, Valsts Tiesu ekspertīžu birojs, uzņēmums „Rīgas Ūdens”, AS „Olainfarm”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides institūts „BIOR”, Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs.

Daļa no apkopotajiem materiāliem pieejama arī vietnē:  www.lu.lv/kf

LU Ķīmijas fakultātē līdz 15. novembrim apskatāma arī izstāde „LU Ķīmijas fakultātes izcili docētāji un personības”, kuras sagatavošanā piedalījās Jauno ķīmiķu konkursa dalībnieki un docētāji.

Vairāk informācijas rakstot uz e-pastu anda.priksane@lu.lv vai zvanot 67377436.