Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Iznākusi Elizabetes Taivānes monogrāfija „Reliģijas fenomenologam pa pēdām”
Ilze Jansone, LU TF
01.10.2014

Šī gada septembra nogalē Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā iznākusi Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docentes Elizabetes Taivānes monogrāfija „Reliģijas fenomenologam pa pēdām”.

Monogrāfija sastāv no trim daļām – pirmā ir veltīta teorētiskai diskusijai, aplūkojot reliģijas jēdzienu reliģijas fenomenoloģijā Eiropā, izpratni par reliģiju Latvijā 20. gs. 20.-30. gados un mūsdienu Krievijas reliģiju pētniecībā, kā arī par mūsdienu humanitārajām zinātnēm aktuālo antropoloģiskā pavērsiena perspektīvu. Monogrāfijas otrajā daļā skaidrota salīdzinošā fenomenoloģija, un tajā ir ietverti pētījumi par Sv. Asīzes Francisku un Rietumu garīgo tradīciju, apziņas kontroli theravādas budismā un hesihasma tradīcijā. Tāpat šajā daļā aplūkota mācība par cilvēku pareizticīgo kristietības un Tibetas svēto dzīvesstāstos un ietvertas vēl citas saistošas tēmas. Savukārt pēdējā, noslēdzošā daļa veltīta reliģiskajām pārmaiņām mūsdienu Rietumu pasaulē – tajā no reliģijas fenomenoloģijas skatupunkta analizēta Dievmātes parādīšanās kristīgajos Rietumos, Starptautiskā Krišnas apziņas biedrība, kā arī ir divas īpaši Latvijai raksturīgas parādības: Likteņdārzs un Kristus Karaļa kalns.

Dr. theol. Elizabete Taivāne ir Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes docente un vadošā pētniece un Latvijas Zinātņu padomes eksperte teoloģijas un reliģijas zinātnes jomā. E. Taivānes pētniecības jomas ir salīdzinošā reliģiju zinātne, un viņas pētījumu rezultāti jau kopš 2003.gada regulāri publicēti gan Latvijas, gan ārvalstu zinātniskajos izdevumos. Kopā ar LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesoru Dr. habil. theol. Leonu Taivānu viņa sarakstījusi arī reliģiju vēstures mācību grāmatu skolēniem un metodisko grāmatu skolotājiem.

Monogrāfiju „Reliģijas fenomenologam pa pēdām” var iegādāties visās lielākajās Latvijas grāmatnīcās, kā arī LU Akadēmiskā apgāda grāmatnīcā Raiņa bulvārī 19.