Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Demokrātijas audita galvenais redaktors prof. Juris Rozenvalds. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs
Demokrātijas audita galvenais redaktors prof. Juris Rozenvalds. Foto: Toms Grīnbergs, LU Preses centrs

Tiks prezentēti demokrātijas audita Latvijā rezultāti
Evija Zača, LU SZF
30.09.2014

Šī gada 9. oktobrī plkst. 14.30 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes (Lomonosova ielā 1A) Berlina auditorija tiks prezentēts pētījums „Cik demokrātiska ir Latvija? Demokrātijas audits 2005-2014”.

Pirms desmit gadiem Latvijā tika sagatavots pirmais pētījums “Cik demokrātiska ir Latvija. Demokrātijas audits”. Tas kļuva par pirmo sistēmisko demokrātijas izvērtējumu, kas kopš 80. gadu beigām – 90. gadu sākuma fundamentālajām transformācijām ticis veikts kādā no postkomunistiskajām vai postpadomju valstīm. Audits tika izdots gan latviešu, gan angļu valodā.

Divus gadus pēc Latvijas demokrātijas audita publicēšanas tika veikts demokrātijas monitorings, kas arī tika izdots latviešu un angļu valodā. Tā uzdevums bija apzināt demokratizācijas procesu gaitu arī īsākā laika posmā, konstatēt, kādās jomās divos gados kopš demokrātijas audita publicēšanas Latvijas sabiedrības demokratizācijas pakāpe mainījusies.

Jaunais, 2014. gada demokrātijas audits novērtē demokrātiju Latvijā desmit gadu posmā, kas pagājuši kopš Latvija kļuva par Eiropas Savienības un NATO dalībvalsti. 2014.gada novērtējumā tika izmantota papildinātā metodika, kas paredzēja atbildes uz 75 jautājumiem par dažādām sabiedriskās dzīves jomām.

Demokrātijas audita veidošanā piedalījās 19 eksperti. Lielākā daļa no viņiem pārstāv  LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūtu, audita sagatavošanā piedalījās arī eksperti no Providus domnīcas, Latvijas Cilvēktiesību centra un Vidzemes Augstskolas. Auditu veido 15 nodaļas, kas ir apvienotas četros lielos blokos: pirmais bloks – “Pilsonība, likumdošana un tiesības”; otrais bloks – “Reprezentatīva un atbildīga pārvalde”; trešais bloks – “Pilsoniskā sabiedrība un tautas līdzdalība”; ceturtais bloks – „Demokrātija pārvalstiskā līmenī”.

Demokrātijas audita galvenais redaktors prof. Juris Rozenvalds skaidro: „2005. gadā bijām postkomunistisko un postpadomju valstu vidū, kur tika veikts sistemātisks demokrātijas stāvokļa izvērtējums. Ir pienācis brīdis atbildēt uz jautājumu, cik veiksmīga bija Latvijas demokrātijas attīstība desmit gados, kas pavadīti Eiropas savienībā un NATO”

Uz demokrātijas audita prezentāciju un diskusiju ir aicināti visi interesenti – mediji, politikas veidotāji, nevalstiskās organizācijas, augstskolu mācībspēki un studenti, un citi interesenti.

Demokrātijas auditu var aplūkot LU Sociālo zinātņu fakultātes mājaslapā.