Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Noslēgusies LU projekta "Nodarbinātība Plus" partneru reģionālā vizīte Latvijā
Zane Zeibote, projekta vadītāja
24.09.2014

Aizvadītajā nedēļā, 18. un 19. septembrī, Latvijā viesojās pārstāvji no projekta "Nodarbinātība Plus" astoņām partnervalstīm, lai iepazītos ar situāciju mazāk aizsargāto sabiedrības grupu integrācijai darba tirgū. Vizītes laikā projekta pārstāvji tikās ar Jelgavas, Dobeles un Liepājas pašvaldību pārstāvjiem, kā arī viesojās vairākās pašvaldību iestādēs. Tikšanos laikā tika izvērtētas dažādas Latvijas pašvaldību īstenotās prakses mazāk aizsargāto sociālo grupu integrēšanai darba un izglītības tirgū, kā arī apspriestas iespējas veikt praktisku pieredzes apmaiņa.

Vizītes laikā projekta "Nodarbinātība Plus" partneri apmeklēja Jelgavas 4.pamatskolu, kur tikās ar Jelgavas pašvaldības pārstāvjiem, skolas vadību, vietējās čigānu kopienas pārstāvjiem un skolotāja asistentu, kas strādā ar romu tautības bērniem - Danu Didžus. Tikšanās laikā tika pārrunātas romu bērnu integrācijas problēmas skolā un kā tās tiek risinātas. Jelgavas 4.pamatskolas integrācijas prakse ir atzīta par ļoti veiksmīgu. Latvijas Sieviešu tiesību institūts 2013.gadā nominēja Danu Didžus par sievieti līderi un atzina par „Gada sievieti”, kura devusi nozīmīgu ieguldījumu cīņā pret nabadzību un sociālo nevienlīdzību.

Dobelē projekta partneri apmeklēja Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centru (DPIUAC), tikās ar šī centra vadību, kā arī ar Dobeles pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku Gunti Safranoviču un Dobeles Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra (DJIVC) pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika apspriestas jauniešu un ilgstošo bezdarbnieku integrācijas problēmas darba tirgū, DPIUAC un DJIVC īstenotie projekti un nākotnes darbības perspektīvas. Atzinīgi vērtējama Dobeles pašvaldības un tās iestāžu darbība, veicinot nodarbinātību un mazinot bezdarbu, kas ekonomiskās un finanšu krīzes laikā bija sasniedzis vairāk nekā 20%, bet tagad samazinājies līdz apmēram 9,5%.

Savukārt tikšanās laikā Liepājas domē projekta partneriem tika prezentēti pilsētas attīstības plāni, kas paredz arī uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanu, īpaši akcentējot darbinieku pārkvalificēšanas nozīmīgumu, ņemot vērā uzņēmumu likvidāciju un jaunu prasmju pieprasījumu darba tirgū. Vizītes laikā Liepājā projekta partneri viesojās pagājušajā gadā atklātajā Liepājas Jauniešu mājā, kas kļuvusi par iecienītu liepājnieku jaunās paaudzes pulcēšanās vietu, tikās ar Liepājas Diakonijas centra vadītāju Mārtiņu Urdzi un iepazinās ar tā aktivitātēm, kas vērstas uz dažādu sociāli mazāk aizsargātu sabiedrības grupu atbalstīšanu, piemēram cilvēkus ar īpašām vajadzībām u.c., kā arī, veicinot amatniecības prasmju izmantošanu un darinājumu realizēšanu īpaši šim mērķim izveidotā veikaliņā pie diakonijas. Vizītes laikā notika tikšanās un sarunas ar Liepājas domes Attīstības pārvaldes eksperti Aiju Saldoveri un Liepājas pašvaldības aģentūras "Nodarbinātības projekti" vadītāju Zigmundu Cīruli par viņu pieredzi un projektiem sociāli mazāk aizsargāto sabiedrības grupu integrēšanai darba tirgū.