Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Promocijas darbu par Ziemeļu upespērleni Latvijā aizstāvēs Mudīte Rudzīte
Daina Eze
22.09.2014

2014. gada 25. septembrī plkst. 14.30 Latvijas Universitātes (LU) Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 252. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē Mudīte Rudzīte aizstāvēs promocijas darbu “Ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) Latvijā : izplatība, populāciju ekoloģija upju baseinu kontekstā un sugas izdzīvošanas iespēju novērtējums” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti:

Dr.biol. Gunta Spriņģe (Latvijas Universitāte) Dr.biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte) Dr.biol. Solvita Strāķe (Latvijas Hidroekoloģijas institūts)

Ar promocijas darbu var iepazītires šeit.