Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Iznākusi I.Vilka sastādītā "Astronomijas vārdnīca"
Ieva Zarāne
19.09.2014

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā iznākusi LU Astronomijas institūta pētnieka, LU Zinātņu un tehnikas vēstures muzeja direktora Dr. paed., Mg. phys. Ilgoņa Vilka sastādītā "Astronomijas vārdnīca". Jaunais izdevums ir unikāls ne tikai Latvijas mērogā, jo tajā iekļauti astronomijas un kosmonautikas termini sešās valodās. Latvijā iepriekšējā astronomijas nozares terminoloģijas vārdnīca izdota tālajā 1959. gadā.”

Izdevumā iekļauti vairāk nekā 1500 astronomijas un kosmonautikas terminus sešās valodās (angļu, latviešu, krievu, vācu, franču, spāņu) un aptuveni 1000 debess objektu nosaukumus latviešu un angļu valodā, turklāt tajā iekļauti arī jaunākie, nesen izveidotie astronomijas termini.

Vārdnīcas autors I. Vilks stāsta: „Par astronomijas terminoloģiju ieinteresējos, rakstot mācību grāmatas un populārzinātniskus rakstus par astronomiju. Mācību grāmatā terminiem jābūt noteiktā, savstarpēji saskaņotā sistēmā, bet rakstot par astronomijas aktualitātēm bieži vien jādomā, kā jaunas parādības nosaukumu no angļu valodas atveidot latviski. Uzkrāto pieredzi izmantoju, veidojot astronomijas un kosmonautikas šķirkļus vairākām vārdnīcām, arī latviešu Vikipēdijas rakstiem par astronomiju. Tad radās doma izveidot vairāku valodu vārdnīcu, balstoties uz tām valodām, kurās es pārzinu astronomijas terminoloģiju. Šis projekts savā nozarē ir pietiekami unikāls arī starptautiskā mērogā, jo, cik izdevās noskaidrot, līdzīga vairāku valodu vārdnīca ir izveidota tikai Austrālijā 1993. gadā. Tas bija pirms vairāk nekā 20 gadiem, un minētā vārdnīca jau ir novecojusi. Savukārt latviski iepriekšējā astronomijas nozares terminoloģijas vārdnīca izdota tālajā 1959. gadā.”

Vārdnīca būs noderīga tulkotājiem, valodniekiem, profesionāliem astronomiem un astronomijas amatieriem, studentiem, populārzinātnisko rakstu autoriem un redaktoriem, kā arī jebkuram, kurš padziļināti interesējas par astronomiju un kosmosa izpēti. Grāmatu var iegādāties LU Akadēmiskā apgāda tirdzniecības vietā Raiņa bulvārī 19 un Baznīcas ielā 5, kā arī lielākajās Latvijas grāmatnīcās.