Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Promocijas darbu aizstāvēs Ineta Daiktere
Doc. Sandra Jēkabsone, promocijas padomes sekretāre
01.03.2012.

Šī gada 2. martā plkst. 12.30 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs Ineta Daiktere. Temats – „Vispārizglītojošās skolas direktora loma skolas kultūras pilnveidošanā”.

Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti:

  • Dr.fiz., prof. Andris Grīnfelds
  • Dr.ped., prof. Alīda Samuseviča
  • PhD., prof. Asta Valackiene

-----