Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Iznākusi grāmata par Latvijas vēsturi
LU Preses centrs/ LETA
19.06.2014

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē 19. jūnijā notika grāmatas "Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos" prezentācija

450 lappušu biezais izdevums veidots kā rakstu krājums, kas apkopo Latvijas vēsturnieku pirmā kongresa materiālus - vairākus desmitus referātu par plašu vēsturisko tematiku, uzsverot gan aizvēstures, viduslaiku un jauno laiku vēstures problemātikas analīzi, gan izpēti par patlaban sabiedrībā īpaši aktuālajiem un bieži apspriestajiem Latvijas 20.gadsimta vēstures jautājumiem.

Grāmatā publicēti vairāku ārvalstu un pašmāju autoru referāti:, starp viņiem ir Guntis Zemītis, Antonijs Zunda, Ilgvars Misāns, Gvido Straube, Juris Ciganovs, Ainārs Lerhis, Eva Eihmane, Inesis Feldmanis un citi.

"Grāmatā prezentēta Latvijas vēstures zinātne, noskaidrots pētniecības stāvoklis un raksturotas galvenās izpētes metodes, kā arī atspoguļojas vēstures nozīmīgā loma Latvijas sabiedrības un valsts attīstības kontekstā. Ar saviem pētījumiem Latvijas vēsturnieki aktīvi veicina nacionālās identitātes apzināšanos un veido tās pamatvērtības, uz kurām balstās Latvijas valstiskums," norādīja Feldmanis.

Rakstu krājums izdots LU Akadēmiskajā apgādā un tapis ar LU un Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonda finansiālu atbalstu.