Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Uzsākta sadarbība starp Oslo Universitātes Ķīmijas departamentu un Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti
Vadims Bartkevičs
08.04.2014

2014.gada februārī Latvijas Universitātes (LU) Ķīmijas fakultātes prof. A. Vīksna un asoc. prof. V. Bartkevičs apmeklēja Oslo Universitātes Ķīmijas departamentu un vienojās par sadarbības uzsākšanu zinātniskās kapacitātes veidošanai farmaceitisko preparātu (FP) atlikumu pārvaldei Latvijas un Norvēģijas apkārtējā vidē.

Pēdējos gados farmaceitiskie preparāti ir radījuši ievērojamas bažas sakarā ar to atlikumu nonākšanu apkārtējā vidē un potenciālo apdraudējumu vides ekoloģijai un cilvēku veselībai. Sakarā ar to nepārtrauktu ieviešanu vidē FP tiek uzskatīti par „pseido-noturīgiem” savienojumiem. Humānās un veterinārās zāles nepārtraukti nonāk apkārtējā vidē galvenokārt farmācijas uzņēmumu ražošanas procesu un neatbilstošas likvidēšanas dēļ, kā arī cilvēku un dzīvnieku metabolisma ceļā. Kā visnozīmīgākie zāļu avoti apkārtējā vidē tiek minēti pilsētu attīrīšanas iekārtas, slimnīcu notekūdeņi un lopkopības aktivitātes. Pastāvīga antibiotiku ietekme var izraisīt izturīgu baktēriju celmu rašanos un sekojošās sabiedrības veselības problēmas. Vēl viena no visvairāk pētītajām farmaceitisko produktu grupām ir hormoni, kuru atlikumi apkārtējā vidē var izraisīt endokrīnās sistēmas traucējumus.

Lai risinātu šo situāciju, steidzami ir nepieciešams iegūt informāciju par apkārtējās vides piesārņojumu dažādos Eiropas reģionos. Jāveic pētījumi par FP pārveidošanas mehānismiem apkārtējā vidē un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijām. Pašlaik ir ļoti maz informācijas par farmaceitisko atliekvielu ilgtermiņa ietekmi ūdens vidē, it īpaši pazemes ūdeņos.

Šobrīd pieejamā zinātniskā kapacitāte Latvijā nav pietiekama, lai efektīvi pārvaldītu FP atliekvielas, tāpēc vizītes laikā tika dibināti kontakti ar Oslo Universitāti, lai nākotnē Latvijas Universitātē izveidotu zinātnieku grupu ar atbilstošām zināšanām un prasmēm FP atliekvielu monitoringam.

Projekta ieviešanas rezultātā tiks noskaidrota svarīga informācija par FP izplatību apkārtējā vidē, kas palīdzēs veikt riska novērtējumu par FP draudiem sabiedrībai, kā arī ļaus aprūpes iestādēm, lauksaimniecības fermām un farmācijas uzņēmumiem uzlabot farmaceitisko līdzekļu pārvaldību, samazinot FP negatīvo ietekmi.