Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Zane Vincēviča - Gaile
Asoc. prof. Gunta Spriņģe
28.03.2014

2014. gada 24. aprīlī plkst.10.00 Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313.telpā, notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs Zane Vincēviča – Gaile „Vides apstākļu ietekme uz mikro- un makroelementu saturu pārtikas produktos Latvijā”.

Recenzenti: Prof. Prof. Dr.habil. ķīm. Andris Zicmanis, LU ĶF; Dr. ķīm.Vadims Bartkevičs, BIOR Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vad.; Prof. Stenlijs Lutts (Stanley Lutts), Lēvenas Katoļu universitāte, Zemes un dzīvās dabas institūts (Catholic University of Louvain, Earth and Life Institute), Beļģija

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/Zanes_Vincevicas-Gailes_prom_d_1.pdf

fileadmin/user_upload/lu_portal/zinas/Zanes_Vincevicas-Gailes_prom_d_kops_en.pdf