Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Rīgas Fotonikas centra tīmekļa kameras uzņēmums 2014. gada 12. martā. Vairāk uzņēmumu: www.lu.lv/fotonika-lv
Rīgas Fotonikas centra tīmekļa kameras uzņēmums 2014. gada 12. martā. Vairāk uzņēmumu: www.lu.lv/fotonika-lv

ASI notiks intelektuālo īpašumu tiesību semināru cikls "Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība"
Ojārs Balcers
14.04.2014

Latvijas Universitātes (LU) Atomfizikas un spektroskopijas institūtā (ASI), Rīgā, Šķūņu ielā 4, 7. ietvarprogrammas projekta FOTONIKA-LV ietvaros, sadarbībā ar LR Patentu valdi tiek organizēts intelektuālo īpašumu tiesību semināru cikls "Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība".

15. aprīlī plkst. 10.00 - 13.00

Preču zīmju aizsardzība nacionālajā, reģionālajā un starptautiskajā līmenī.
Dace Liberte, Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta direktore

Dizainparaugu aizsardzība nacionālajā, reģionālajā un starptautiskajā līmenī

Asja Dišlere, Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta vadošā eksperte dizainparaugu jautājumos

16. aprīlī plkst. 10.00 - 12.30

Patentēšanas procedūra un izmaksas.

Māra Rozenblate, Patentu valdes Izgudrojumu ekspertīzes departamenta vadošā eksperte Eiropas patentu jautājumos

Patentu informācijas meklēšanas iespējas.

Evita Lande, Patentu valdes Patentu tehniskās bibliotēkas Informācijas pakalpojumu nodaļas vadošā bibliotekāre patentu informācijas jautājumos

Aicināti visi interesenti - studenti, mācību spēki, izgudrotāji, uzņēmēji.

Lūgums aizpildīt iepriekšējas pieteikšanās anketu.

Papildu informācijai vai jautājumiem:
www.lu.lv/fotonika-lv

Rīgas Fotonikas centra tīmekļa kamera