Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Konference “Pasākumi profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu profesionalitātes nodrošināšanai”
Rita Ābele, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte
22.03.2010

29.martā Reval Hotel Latvia plkst. 10.30 tiek organizēta ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) konference “Pasākumi profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu profesionalitātes nodrošināšanai”.

Konferences mērķis ir nodrošināt projekta mērķauditorijas vispārējās un specifiskās kompetences paaugstināšanu un sabiedrības informētību par projektā paredzētajām aktivitātēm. Tajā piedalīties ir uzaicināti mācību materiālu veidotāji, profesionālās pilnveides kursu lektori, projekta sadarbības partneru- Liepājas Universitātes, Daugavpils Universitātes un Rēzeknes augstskolas pārstāvji, profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji.