Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Plāno izdot virtuālo grāmatu par Baltijas jūras reģiona vēsturi
Ilgvars Misāns, Vēstures un filozofijas fakultātes profesors
04.11.2013

No 31. oktobra līdz 3. novembrim Eiropas Savienības projekta „Kultūras perspektīvas – ceļā uz Baltijas jūras reģiona kultūras identitāti” ietvaros Latvijas Universitātē pulcējās septiņu institūciju pārstāvji no Polijas, Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Igaunijas un Latvijas. Projekta mērķis ir izveidot pilotmodeli virtuālai Baltijas jūras reģiona vēstures grāmatai, kurā tiks atspoguļota reģiona kopīgā vēsture, kā arī tam raksturīgās daudzpusīgās kultūras tradīcijas.

Darba sanāksmē tika apspriesti pirmie raksti, kas veltīti atsevišķiem pieminekļiem, ēkām un pilsētbūvnieciskiem ansambļiem vairākās Baltijas jūras reģiona zemēs. No dažādiem skatu punktiem tajos ir analizēta minēto objektu rašanās un attīstība, kā arī izmaiņas to uztverē dažādos laikos. Projekta dalībnieku rīcībā jau ir vairāki kvalificētu autoru teksti par dažādām Baltijas jūras reģiona vēstures tēmām, kas ilustrēti ar avotu fragmentiem un attēliem. Plašākam interesantu lokam internetā tie būs pieejami 2014. gadā.

Sanāksmes lielākā daļa tika veltīta diskusijām par topošās vēstures grāmatas saturu un struktūru, kā arī tās prezentācijas veidošanu virtuālajā vidē. Izsmeļošu informāciju par citātu un attēlu izmantošanas tiesiskajiem aspektiem internetā sanāksmes dalībniekiem sniedza Latvijas Republikas Kultūras ministrijas juriskonsults autortiesību jautājumos Rihards Gulbis. Tika nolemts iesaistīt projektā arī jaunus autorus, jo īpaši no Dānijas, Zviedrijas, Krievijas un Lietuvas.

Vienā no topošās grāmatas rakstiem ir aplūkota Rīgas rātslaukuma vēsture no viduslaikiem līdz mūsdienām. Tā autors LU profesors Ilgvars Misāns vadīja ekskursiju pa Vecrīgu, kuras ietvaros sanāksmes dalībnieki šo pilsētbūvniecisko kompleksu apskatīja arī dabā. Otru ekskursija, kas bija veltīta ebreju, krievu un padomju vēstures pēdām Rīgā, notika muzeja „Ebreji Latvijā” direktora Iļjas Ļenska vadībā.

Eiropas Savienības un Vācijas kultūras un mediju ministrijas finansētais projekts turpinās no 2012. līdz 2014. gadam. Tā īstenotāji ir Academia Baltica no Lībekas, Ščecinas universitāte, Tallinas pilsētas arhīvs un Aues fonds no Helsinkiem. Viena no projekta partnerēm ir LU Vēstures un filozofijas fakultāte.

Sīkāka informācija par projektu vairākās valodās: www.balticseahistory.info