Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Zinātnes kafejnīcā diskutēs par ģeomātiku
Ligita Liepiņa, LU Akadēmiskais departaments
05.11.2012

Ceturtdien, 15. novembrī, plkst. 18:00 Latvijas Universitātes (LU) kafejnīcā tiek organizēts "Zinātnes kafejnīcas" pasākums. Šoreiz tas būs veltīts tēmai „Ģeomātika šodien un rīt”.

Ģeomātika ir ģeogrāfijas nozare, kas izveidojusies līdz ar kvantitatīvo revolūciju ģeogrāfijā 20. gadsimta 50. gadu vidū. Tā apvieno tradicionālo, kartogrāfijā un topogrāfijā izmantoto, telpas atainošanas tehnoloģiju un jaunās informācijas tehnoloģiju iespējas. Šī zinātne kļuvusi plaši pielietota, pateicoties ģeogrāfisko informācijas sistēmu un tālizpētes (remote sensing) straujajai attīstībai. Šoreiz saruna būs par pašreizējo nozares stāvokli, perspektīvām, speciālistu sagatavošanu, kā arī par Latvijas kartēm un telpiskajiem datiem.

Pasākumā piedalīsies eksperti no dažādām augstskolām. LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta direktors Jānis Balodis stāstīs, kāds ir kosmisko tehnoloģiju devums precīziem telpiskiem datiem. Harijs Baranovs, Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras direktora vietnieks ģeoinformācijas jautājumos, runās par tēmu: „Ģeotelpiskā informācija – no teorijas līdz praktiskai izmantošanai”. Anda Jankava, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Lauku inženieru fakultātes Zemes ierīcības un ģeodēzijas katedras vadītāja, skaidros, kas ir izglītība ģeomātikā un dalīsies pieredzē par studijām ģeodēzijā un zemes pārvaldībā LLU. Aivara Markota, LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Ģeomorfoloģijas un ģeomātikas katedras docenta, tēma būs: „No karšu lasīšanas mākas līdz karšu zīmēšanas mākslai un karšu analīzei – studiju procesa ceļš”. Savukārt Jānis Kaminskis, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības fakultātes dekāna vietnieks zinātniskajā darbā un RTU Ģeomātikas katedras vadītājs, stāstīs par to, kā ģeomātika var dot labumu valsts attīstībā.

Zinātnes kafejnīcu vadīs molekulārbiologs un SIA GenEra direktors Juris Šteinbergs.

Vēl pirms „Zinātnes kafejnīcas” pasākuma, 13. novembrī, ieskatu ģeomātikas tēmās sniegs Radio NABA raidījums „Zinātnes vārdā”, kurā šoreiz piedalīsies Harijs Baranovs un Aivars Markots. Raidījuma sākums plkst. 18.00 un to šoreiz vadīs Jānis Daugavietis un Sandris Mūriņš.

"Zinātnes kafejnīcas" mērķis ir raisīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem. Tā ir iespēja tikties ar attiecīgās jomas ekspertiem un uzdot viņiem jebkuru interesējošu jautājumu un noskaidrot līdz šim neizprasto par kādu konkrētu zinātnes jomu. Visas kafejnīcas sākas uzreiz pēc 18:00.  Pirmajiem 50 dalībniekiem sulas glāze bez maksas.

Raidījums „Zinātnes vārdā” Radio NABA (93,1 FM) ēterā skan katru otro otrdienu un  iepazīstina  klausītājus ar Latvijas zinātnieku pētījumiem, eksperimentiem un  jaunatklājumiem. Raidījumā tiek iztaujāti zinātnieki par viņu akadēmisko un praktisko ikdienu – lekciju sagatavošanu un pasniegšanu, studentu darbu vadīšanu, sadarbību ar valsts institūcijām vai privātajiem partneriem.  „Zinātnes vārdā” ļauj uzzināt, ar ko nodarbojas dažādu nozaru Latvijas zinātnieki, mēģinot runāt par zinātnieku darbu, sasniegumiem un grūtībām visiem saprotamā un aizraujošā veidā.

Radio NABA: http://www.naba.lv.

„Zinātnes kafejnīca” un raidījums „Zinātnes vārdā” ietilpst LU un projekta „RīgaPunkts” atbalstītajā pasākumu ciklā, kura mērķis ir popularizēt zinātni caur daudzveidīgām kultūras aktivitātēm, tostarp lektorijiem, koncertiem, izstādēm un radio raidījumiem. Šī projekta aktivitātes iekļaujas pasākuma „Rīga 2014” oficiālajā programmā un turpināsies līdz pat 2014. gadam, kad Rīga visā pasaulē prezentēs sevi kā Eiropas kultūras galvaspilsēta.