Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Promocijas darbu aizstāvēs Aleksandrs Feigmanis
Asoc. prof. Normunds Titāns, Teoloģijas fakultāte
01.02.2012

Ceturtdien, 2012. gada 16. februārī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, Raiņa bulvārī 19, 161. telpā notiks Latvijas Universitātes Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozares Promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju teoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs Aleksandrs Feigmanis.

Disertācija: Rabīniskā literatūra Latvijā līdz 1940. gadam: virzieni un personības. Recenzenti: asoc. prof. Dr. philol. Elīna Vasiļjeva, Daugavpils Universitāte; Dr. teol. Valts Apinis, LU Jūdaikas studiju centrs; asoc. prof. Dr. paed. Laima Geikina, LU Teoloģijas fakultāte.

Ar disertāciju var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4. un  2 nedēļas pirms aizstāvēšanas šeit.