Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ar redzes traucējumiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.12.2016
  • Redzes traucējumu izpausmes veidi
  • Studentu vajadzības
  • Informācijas pieejamība
  • Ieteikumi un līdzcilvēku atbalsts

 

Redzes traucējumu izpausmes veidi

Redzes traucējumi cilvēkiem var būt dažādas pakāpes, kas traucē uztvert redzes informāciju un ierobežo ikdienas dzīvi dažādos veidos.
Biežāk sastopamie redzes traucējumi ir tuvredzība un tālredzība, kad jāizmanto brilles vai kontaktlēcas, lai koriģētu redzi. Var būt arī neskaidra redze, redzeslauka izmaiņas. Vājredzība, traucē atšķirt gaismu no tumsas, bet ļauj orientēties apkārtējā vidē. Vissmagākie redzes traucējumi ir pilnīga neredzība - aklums, kuru  nav iespējams koriģēt ar brillēm vai lēcām. Cilvēki izmanto tausti un ar tās palīdzību, ar tausti, iemācās lasīt Braila rakstu. Lai pārvietotos, viņi vadās pēc skaņas un savas telpas izjūtas, kā arī mēdz piesaistīt asistentus vai izmantot palīglīdzekļus: suni-pavadoni, balto spieķi.


Studentu vajadzības

Studentu vajadzības studiju procesā:

Lai varētu nodoties efektīvai studēšanai, ir  daži priekšnoteikumi attiecībā uz mācību materiālu vizuālo uztveramību un formu. Ņemot vērā redzes traucējumu pakāpi, var būt nepieciešamība palielināt burtu izmēru lasāmajiem tekstiem, lasīšanas laikā izmantot lupu. Arī aktīva vizuālo materiālu - shēmu, attēlu, diagrammu izmantošana, no pasniedzēju puses, lekcijās var atvieglot mācību vielas uztveršanas procesu. Darbā ar datoru var izmantot tehniskos risinājumus, kas ļauj apskatīt attēlus, tekstus palielinātā formātā - daudzas interneta vietnes ir aprīkotas ar šādu rīku. Izmantojot bibliotēku pakalpojumus, dažkārt var būt nepieciešams vienoties par ilgāku termiņu grāmatas nodošanai, jo darbs ar tekstiem var būt laikietilpīgāks.

Gadījumos, kad ir pilnīgs redzes zudums, izmanto tekstus Braila rakstā, kā arī audio ierakstus. Lai izmantotu diktofonu lekciju ieraksta veikšanai, vispirms šo jautājumu pārrunā, saskaņo ar pasniedzēju. Arī atsevišķu praktisko uzdevumu paveikšanai var būt nepieciešamība aprunāties ar pasniedzēju par uzdevuma formu, tās pielāgošanu.  Reizēm studenti piesaista sev palīgus, kuri palīdz veikt lekciju pierakstus.


Studentu vajadzības auditorijā un koridoros:

Lai varētu droši pārvietoties un orientēties telpās, būtiski ir jautājumi par telpu apgaismojumu un telpās esošo  priekšmetu novietojumu attiecībā pret pārvietošanās ceļiem, šo priekšmetu nostiprinājumiem, kontrastiem ar citiem objektiem, kā arī telpu norāžu novietojumu un formu.

Telpās, kurās ir nodrošināta vides pieejamība, būs pietiekams apgaismojums, nepieciešamības gadījumā, izmantotas dienasgaismas. Tas pats attiecas arī uz ieejām telpās, uz kāpnēm, kāpņu laukumiem un gaiteņiem. Šādās telpās bīstamās vietas būs marķētas, tostarp sliekšņi, kāpņu pirmais un pēdējais pakāpiens būs kontrastējošā krāsā, grīdas segums, paklāji - rūpīgi nostiprināti, krēsli pastāvīgi novietoti savās vietās, neaizsprostojot galveno pārvietošanās ceļu. Ceļā nebūs tādu priekšmetu, asu stūru, kas apdraudētu drošu pārvietošanos. Lai varētu atrast noteiktas telpas sakārtotā vidē, norādes, uzraksti būs kontrastējošās krāsās, auditoriju numuri un avārijas izejas apzīmējumi būs labi saskatāmi, salasāmi un pieejami arī Braila rakstā, būs norādījumi par maršrutiem, kas palīdzēs nokļūt līdz nepieciešamajai auditorijai, telpai u.c.

Lai personāls vai kursabiedri varētu sniegt Jums atbalstu, lūgums pieteikt īpašās vajadzības. Mēs kopā varam mēģināt padarīt vidi piemērotāku.


Informācijas pieejamība

Redzes traucējumu ietekmes gadījumos, apgūstot informāciju, vieglāk strādāt ar tekstiem, kuru burtu lielums ir palielināms, kuros lietotie burti samazina burtu saplūduma efektu un kuros teksts ar fonu veido pietiekamu kontrastu. Redzes zuduma rezultātā var izmantot informāciju, kura pieejama Braila rakstā vai Audio ierakstos.


Ieteikumi un līdzcilvēku atbalsts

Pirms studiju uzsākšanas vēlams būtu informēt universitāti par savām vajadzībām.
Lai studiju gaitā gūtu labāku sapratni un atbalstu no līdzcilvēkiem, var aprunāties ar studiju biedriem un augstskolas darbiniekiem par savām grūtībām, izstāstot par saviem ierobežojumiem studiju gaitā. Studiju biedriem var īsi atklāt to, tieši kāda veida palīdzība tev varētu noderēt. Pastāsti, kas tieši tev vajadzīgs un kā varētu tev palīdzēt:

  • atrast vajadzīgo ēku, telpu, transportu,
  • iegūt vajadzīgo informāciju,
  • brīdināt par nodarbību laika vai telpas izmaiņām,
  • nokļūt līdz pulcēšanās vietai.

Augstskolā, Studentu servisā ir pieejamas arī konsultācijas, kurās var gūt noderīgus padomus un dažāda veida atbalstu.

Par tehnisko palīgierīču saņemšanu cilvēkiem ar redzes invaliditāti var uzzināt šeit.