Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Ar kustību traucējumiem
Pēdējās izmaiņas veiktas:
30.09.2011
  • Par kustību traucējumiem 
  • Studenta vajadzības studiju procesā
  • Fiziskās vides pieejamība augstskolā 
  • Ieteikumi un līdzcilvēku atbalsts

 

Par kustību traucējumiem

Cilvēkiem ar kustību traucējumiem galvenais pārvaramais šķērslis ir telpu, vides pieejamība. Traucējumi var būt dažāda veida un pakāpes - var būt nelieli kustību ierobežojumi, var būt gadījumi, kad pārvietošanās notiek ar lielu piepūli vai tikai sēdratos. Noteiktos gadījumos ierobežojumi var skart roku funkcionālo darbību, un šādās situācijās nepieciešama īpaša tehnika, lai izpildītu tādas darbības, kā rakstīšana, datora lietošana, priekšmetu paņemšana. Ja galvenais traucējums ir saistīts ar pārvietošanās telpās, tad ikdienas dzīvē galvenais šķērslis ir iekļūšana telpās, ko apgrūtina sliekšņi, kāpnes, šauras durvis vai ejas.  Bieži vajadzīga palīdzība, lai iekļūtu tur, kur nepieciešams nonākt. Augstskolā visas ēkas vēl nav nodrošinātas ar pieejamības atvieglojumiem: slīpām uzbrauktuvēm, liftiem, automātiskām durvīm.

Studenta vajadzības studiju procesā

Uzsākot studijas augstskolā, nozīmīga ir personāla atsaucība, kā arī sadarbība ar lekciju un semināru vadītājiem studiju procesa organizācijas jautājumos. Lekciju un semināru apmeklējumam nepieciešamas brīvi pieejamas auditorijas, studiju telpas, labierīcības un ēdnīca. Taču reālajā dzīvē ne visām augstskolas telpām pieejamība ir līdz galam nav nodrošināta. Šādos gadījumos, kad aktualizējas fiziskās pieejamības jautājums, īpaši būtiska kļūst kursabiedru, citu studentu atsaucība, atbalsts.

Tiem, kuri studiju laikā ir apmetušies kopmītnēs, aktuāls jautājums ir arī pieejamība kopmītnēm. LU ir iespējams  pieteikties kopmītnēm, kuras ir piemērotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Noteiktās situācijās mācību procesu atvieglot un veicināt var arī piemērotas vai pārveidotas mēbeles. Labi sakārtota vidē ceļā nebūs tādu priekšmetu, asu stūru, kas apdraudētu drošu pārvietošanos.

Ja ir roku kustību traucējumi - roku disfunkcija, lekciju un semināru pierakstu var veikt ar diktofonu vai lūgt kursabiedru palīdzību. Lai izmantotu diktofonu lekciju ieraksta veikšanai, vispirms šo jautājumu pārrunā, saskaņo ar pasniedzēju. Arī atsevišķu praktisko uzdevumu paveikšanai var būt nepieciešamība aprunāties ar pasniedzēju par uzdevuma formu, tās pielāgošanu. Pārbaudījumos būtiska ir uzdevumu forma – rakstiska vai mutiska.

Pielietojot datoru studiju darbā, var būt nepieciešamība pēc piemērotas datortehnikas, piemēram, tastatūras ar lielākiem taustiņiem, lielāka izmēra datorpeles, specifiskas tastatūras, ergonomiskās tastatūras, slēdžiem.

 

Fiziskās vides pieejamība augstskolā

Lai uzzinātu, kāda ir fiziskās vides pieejamība katrā no fakultātēm, klikšķiniet uz šīs saites.


Ieteikumi un līdzcilvēku atbalsts

Pirms studiju uzsākšanas vēlams būtu informēt universitāti par savām vajadzībām.
Lai studiju gaitā gūtu labāku sapratni un atbalstu no līdzcilvēkiem, var aprunāties ar studiju biedriem un augstskolas darbiniekiem par savām grūtībām, izstāstot par saviem ierobežojumiem studiju gaitā. Studiju biedriem var īsi atklāt to, tieši kāda veida palīdzība tev varētu noderēt. Pastāsti, kas tieši tev vajadzīgs un kā varētu tev palīdzēt:

  • iekļūt vajadzīgajā ēkā, telpā, transportā,
  • iekārtoties tā, lai ērti darboties,
  • aizsniegt, dabūt vajadzīgo,
  • ja ir kādas tehniskas grūtības, kuras varētu palīdzēt atrisināt blakus esošie.

Augstskolā, Studentu servisā ir pieejamas arī konsultācijas, kurās var gūt noderīgus padomus un dažāda veida atbalstu.