Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu pārņemšana
Pēdējās izmaiņas veiktas:
19.10.2016.

LPSR VDK zinātniskās izpētes komisija publicē virtuālai apskatei dažus dokumentu par Valsts drošības komitejas dokumentu pārņemšanu, kuros nav datu par privātpersonām, atvasinājumus. Avots: lieta Nr. K30-459/10-2011. Foto: Didzis Šēnbergs, 2015.

1. 1991. gada 28. augusta akts par Valsts drošības komitejas aģentūras kartotēkas un operatīvās meklēšanas kartotēkas pieņemšanu Augstākās padomes rīcībā, parakstījuši Valsts drošības komitejas 10. daļas priekšnieks L. Gailišs, tās darbinieks Z. Kārkliņš un Augstākās padomes deputāts Linards Muciņš uz 1 lp.

2. 1991. gada 29. augusta protokols par savstarpējām saistībām starp Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidiju un PSRS Valsts drošības komiteju par Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmuma "Par PSRS valsts drošības orgānu darbības pārtraukšanu Latvijas Republikā" realizēšanu, parakstījuši Augstākās Padomes Prezidija pilnvarotais deputāts Pēteris Simsons, PSRS VDK pilnvarotais, PSRS VDK Pārvaldes priekšnieka vietnieks F. Mjašņikovs uin PSRS VDK priekšsēdētāja vecākais konsultants S. Kondrašovs uz 3 lp.

3. 1991. gada 11. septembra PSRS Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja V. Bakatina pavēle Nr. 152 "Par PSRS VDK komisijas izveidi, kas piedalīsies Valsts drošības komiteju darbības pārtraukšanas realizēšanas pasākumos Baltijas republikās", ar kuru priekš "LPSR VDK" iecelts ģenerālmajors F. Mjasņikovs uz 1 lp.

4. 1991. gada 24. septembra akts Nr. 3 par "Latvijas Valsts drošības komitejas" Skaitļošanas centra telpu atvēršanu Pērses ielā 2, Rīgā un magnētisko nesēju pārvietošanu un VDK ēku Brīvības ielā 16, kurā komisija - Latvijas Republikas Prokuratūras pārvaldes vecākais prokurors A. Zaķis, Ministru padomes komisijas, kas kontrolē VDK darbības pārtraukšanu un tās īpašuma pārņemšanu, loceklis, Augstākās Padomes deputāta palīgs-sekretārs K. Rancāns,  Latvijas Informācijas analīzes dienesta priekšnieka vietnieks O. Patrejevs, PSRS VDK pārstāvji G. Komarovs un A. Čobotovs, ar kuru magnētiskās informācijas nesēji (29 Mb diski - 61 gabals, 100 Mb diski - 28 gabali, magnētiskās lentas - 88 gabali), kā arī skaitļošanas centra magnetotēka PESM IBM PC/AT Nr. 29160-2 tiek pārvietota un aizzīmogota kopā ar 55 magnētiskām lentām, kuras atradās VDK Informācijas nodaļas telpās uz 2 lp.

5. Dienesta lietošanai: 1991. gada 22. oktobra PSRS Valsts drošības komitejas priekšsēdētāja V. Bakatina pavēle Nr. 186/DSC "Par pasākumiem [PSRS] prezidenta [M. Gorbačova] 1991. gada 23. septembra rīkojuma realizēšanā" par militārpersonu, strādnieku un kalpotāju, pensionāru  un viņu ģimenes locekļu tiesisko un sociālo aizsardzību, dokumentālo materi'qlu, materiāli tehnisko vērtību un cita īpašuma sadali un nodošanu sakarā ar republikānisko Valsts drošības komiteju pārtraukšanu Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā un Igaunijas Republikā uz 4 lp.

6. 1991. gada 27. novembra likvidētās Valsts drošības komitejas 10. daļas priekšnieka L. Gailiša izziņa par uz Augstāko padomi un Latvijas Valsts arhīvu aizvesto aģentūras alfabētisko kartotēku - ap 4300 kartītēm, aģentūras statistisko kartotēku - ap 4100 kartītēm, operatīvo meklēšanas kartotēku - ap 7500 kartītēm un slepenās izstrādes fondu lietu kartotēku - ap 60 000 kartītēm uz 1 lp.

7. Slepens 1991. gada 29. novembra PSRS Starprepublikāniskā drošības dienesta (faktiski PSRS Valsts drošības komitejas) priekšsēdētāja V. Bakatina dokuments Nr. 2494914 (351) Latvijas Republikas Augstākās padomes priekšsēdētājam Anatolijam Gorbunovam, PSRS VDK sekretariātam un PSRS VDK inspekcijas pārvaldei, kategoriski protestējot pret 1991. gada 27. novembrī notikušo LPSR VDK aģentūras statistiskās kartotēkas un aģentūras alfabētiskās kartotēkas pārņemšanu uz 2 lp.

 

LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas locekļi (no kreisās) K. Jarinovska, A. Žvinklis, B. Daukšts, J. Stukāns, S. Krūmiņa-Koņkova un K. Kangeris uzklausa 1991. gada Ministru padomes komisijas, kas kontrolē Valsts drošības komitejas darbības pārtraukšanu un tās īpašuma pārņemšanu, Augstākās padomes deputāta palīgu-sekretāru, bij. prokuratūras sevišķi svarīgu lietu izmeklētāju Klementiju Rancānu 2015. gada 17. novembra darba seminārā. Foto: Didzis Šēnbergs.